30 nov. 2020

Voor een bedrijf is het uithangbord een essentieel element omdat het de zichtbaarheid verhoogt en klanten aantrekt. Stedenbouwkundige voorschriften leggen vaak bepaalde beperkingen op. Wat kan een huishoudelijk reglement dan voorschrijven als het bedrijf deel uitmaakt van een mede-eigendom?

Wat is het huishoudelijk reglement en wat kan het opleggen?

De wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 regelen de Belgische mede-eigendom. Drie documenten regelen de mede-eigendom: de basisakte beschrijft de constructie en verdeelt de privé-gedeelten in kavels en de gemeenschappelijke gedeelten in quota's; het reglement van mede-eigendom behandelt het onderhoud, de herstellingen, de werking van de Algemene Vergadering, enz.; het huishoudelijk reglement organiseert het leven in het gebouw. Het huishoudelijk reglement kan al dan niet beperkingen bevatten inzake de plaatsing van reclamepanelen.

De benedenverdieping van gebouwen wordt vaak ingenomen door bedrijven die volgens het reglement zijn toegestaan. Dit reglement kan zich soms verzetten tegen bepaalde type bedrijven die meer storing teweegbrengen, zoals voedingszaken, restaurants of winkels die 's avonds laat open blijven. Wanneer bedrijven toegestaan worden, is er vaak een stilzwijgende instemming om uithangborden op de gevel aan te brengen, maar het gebeurt ook dat het huishoudelijk reglement dit verbiedt, erop wijzend dat eigenaars het uiterlijke aspect van het gebouw niet mogen wijzigen. Zo staat in sommige huishoudelijke reglementen dat "de mede-eigenaars of bewoners van de winkels geen uithangborden, reclameborden of aanplakbiljetten aan de buitenkant van het gebouw mogen aanbrengen". In andere verordeningen zal worden aangegeven dat de plaatsing van een reclamebord onderworpen is aan beraad door de Algemene Vergadering. Alles hangt dan af van de beslissingen die deze vergadering neemt.

Wat valt er te doen als het huishoudelijk reglement de installatie van een uithangbord verbiedt?

Elke mede-eigenaar kan de tussenkomst van een vrederechter vragen om, binnen een termijn van vier maanden, een bedrieglijk of onrechtmatig besluit van de Algemene Vergadering nietig te laten verklaren. Het aanbrengen van een commercieel uithangbord verbieden terwijl de zaak zelf is toegestaan, kan worden beschouwd als een onrechtmatige beslissing indien er geen correcte rechtvaardiging is voor deze beslissing en indien het uithangbord de andere eigenaars niet meer hindert dan nodig is. Als uw reclamebord voor de ramen van het appartement van een mede-eigenaar hangt of teveel licht geeft, zal het natuurlijk moeilijker zijn om uw zaak te bepleiten.

Bent u huurder en geen eigenaar van de muren van uw onderneming, dan hebt u geen stemrecht op de Algemene Vergadering, maar kunt u de rechter ook verzoeken het huishoudelijk reglement of een besluit van de Algemene Vergadering nietig te verklaren of te laten wijzigen indien ze u werkelijk schade berokkent.

Bij het aanbrengen van een uithangbord op een gevel moeten bepaalde criteria in acht worden genomen

Let wel dat, zelfs al staat de mede-eigendom u toe een uithangbord op de gevel te plaatsen, dan nog moet u zich houden aan de stedenbouwkundige voorschriften en de beperkingen die soms in bepaalde stadscentra worden opgelegd.

Deze regels verschillen van plaats tot plaats en naargelang het type uithangbord. U kan u dus best informeren bij uw gemeente, maar in elk geval moet uw uithangbord het volume van het gebouw respecteren en in harmonie zijn met de constructie, onderhouden worden en gemaakt zijn van duurzame materialen. Het reclamebord moet ook verwijderd worden als de commerciële activiteit met betrekking tot dit uithangbord wordt beëindigd. Tenslotte mag het geen bron van overlast zijn (lawaai, licht) of deuren en ramen geheel of gedeeltelijk verbergen.