In de praktijk

Van syndicus veranderen

Bent u de hoge beheerskosten van uw syndicus beu ? Vindt u ook dat uw syndicus u niet de juiste tarieven aanrekent voor uw kleine mede-eigendom ? U wenst de overstap te maken maar weet niet hoe dit aan te pakken ?

Hoe gaat u te werk ?

Een professionele syndicus benoemen

Bij heel veel kleine residenties is men snel geneigd om een mede-eigenaar te vragen de rol van syndicus op zich te nemen aangezien de diensten van een professionele syndicus vaak te zwaar zouden doorwegen op de jaarlijkse lasten van de mede-eigendom. Maar de verantwoordelijkheden van hun taak mogen echter niet onderschat worden, zelfs indien die taak op vrijwillige basis uitgevoerd wordt. Wat moet je weten om je eerste syndicus aan te stellen?

Hoe gaat u te werk ?