Ons aanbod

Professionelen ten dienste van kleinere gebouwen !

Nieuwe mede eigenaar

De oprichting van uw vereniging van mede-eigenaars

De oprichting van uw vereniging van mede-eigenaars

Easy Syndic zorgt van A tot Z voor de volledige administratie gelinkt aan de creatie van uw mede-eigendom: van de opmaak van de contracten tot de oproep tot storting van de fondsen en voorzieningen, de audit van uw gebouw, de opening en/of overname van een bankrekening, de oprichting van de Vereniging voor Mede-Eigenaars (VME) in de beheerssoftware, de uitwerking van het jaarbudget alsook de analyse en keuze van de verzekeringscontracten en de organisatie van de eerste Algemene Vergadering van uw VME.

Easy Syndic-notre-offre-de-syndic-gestion-courante-de-votre-copropriete

Het dagelijks beheer van uw mede-eigendom

Het dagelijks beheer van uw mede-eigendom

Als professionele syndicus garanderen we u een degelijk boekhoudkundig en administratief beheer, conform de wetgeving van kracht (art. 577 van het Burgerlijk Wetboek). Als mede-eigenaars staat het u echter vrij om al dan niet betrokken te zijn bij de organisatie van de vergaderingen en/of van de technische opvolging van werken aan het gebouw.

Easy Syndic-notre-offre-de-syndic-services-a-la-carte

Diensten op maat

Diensten op maat

Easy Syndic biedt u de mogelijkheid om ons op maat bepaalde taken toe te vertrouwen : de aanbesteding/opvolging van uit te voeren werken; de opvolging van schadegevallen of geschillen...
Een lijst van mogelijke bijkomende opdrachten wordt als bijlage aan onze beheersovereenkomst toegevoegd en vermeldt duidelijk de kostprijs van elkeen van deze extra prestaties.

Easy Syndic-notre-offre-de-syndic-comptabilite-annuelle-claire

Een jaarlijkse duidelijke en transparante boekhouding

Een jaarlijkse duidelijke en transparante boekhouding

Easy Syndic beheert de boekhouding van de VME dankzij ons team professionele boekhouders. Easy Syndic verleent u op elk ogenblik toegang tot de boekhouding van uw VME : afrekeningen, contracten, facturen via haar online beheerssoftware. U bewaart zodoende het hele jaar door een duidelijk zicht op al uw rekeningen.

Easy Syndic - Ons syndicus aanbod Algemene Vergadering

De algemene vergadering

De algemene vergadering

... bij de oprichting van uw Vereniging van Mede-Eigenaars :

Wanneer de mede-eigenaars beslissen met Easy Syndic in zee te gaan, dan organiseren we een eerste Algemene Vergadering als opstart om alle belangrijke administratieve punten in orde te brengen : contractovername, jaarlijks budget, werkzaamheden en reservefonds.

… de jaarlijks weerkerende Algemene Vergadering :

Jaarlijks komen de mede-eigenaars samen om de uitgaven van het lopende jaar en de te besteden budgetten voor het volgende jaar te bespreken. Het is dan ook de mogelijkheid om mogelijke problemen op informele wijze op te lossen en aanpassingen aan te brengen. Easy Syndic garandeert een neutraal verloop van de vergadering en voert nauwgezet de beslissingen uit die gedurende de AV genomen werden.

Easy Syndic-notre-offre-de-syndic-contrat-assurance

Verzekeringscontract

Verzekeringscontract

Easy Syndic onderhandelt in naam van de mede-eigenaars de verzekeringscontracten op basis van de audit van het gebouw. Het is gebruikelijk dat de verzekeraar zich alleen richt op de risicostatistieken om de premie te berekenen. Echter, wanneer het gebouw in goede staat is, vallen de verzekeringskosten merkelijk hoger uit dan wat in overeenstemming zou moeten zijn met de realiteit. Ons team onderhandelt dan met de verzekeraar om een ad hoc premieberekening te bekomen op basis van reële kosten en de reële waarde van het gebouw. Dit vertaalt zich vaak in gunstigere jaarpremies, wat dus een jaarlijkse besparing van honderden euro’s kan betekenen voor de VME.

Easy Syndic_presentation_slider4

Deskundige beheerders, steeds beschikbaar voor voor de mede-eigenaars

Deskundige beheerders, steeds beschikbaar voor voor de mede-eigenaars

De administratieve ploeg, de boekhouding en de technische afdeling staan ter uwer beschikking van maandag tot vrijdag van 9 tot 17u. Een noodoproepnummer verzekert een permanente bereikbaarheid, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Entrepreneur-593372_1920

24/24 en 7/7 online toegang

24/24 en 7/7 online toegang

Easy Syndic stelt aan elke mede-eigenaar een online tool ter beschikking die toegang geeft tot de gegevens van uw mede-eigendom. Het is een performante tool, makkelijk in gebruik en volledig beveiligd die uw privacy verzekert bij de raadpleging van uw gegevens. U kan deze op elk ogenblik meteen en wanneer u het wenst raadplegen. Deze tool is overal toegankelijk en kan vanop gelijk welk toestel worden gebruikt, zij het een computer, een tablet of een smartphone en dit zonder enige applicatie te moeten installeren.

Responsabilite

Easy syndic: verantwoordelijkheid en onpartijdigheid

Easy syndic: verantwoordelijkheid en onpartijdigheid

De verantwoordelijkheid van de syndicus volgens de wetgeving: De taken van de syndicus zijn meervoudig en omvangrijk. Een grondige kennis van de Wet en van de Basisakte van het gebouw zijn van fundamenteel belang.
De verantwoordelijkheid van de Syndicus tegenover de mede-eigenaars: De syndicus zorgt ervoor dat de Algemene Vergaderingen rechtsgeldig worden georganiseerd en de genomen beslissingen getrouw worden uitgevoerd.
De onpartijdigheid van de syndicus jegens de mede-eigenaars ondersteunt de beslissingsvorming gedurende de Algemene Vergadering.

WORD NU KLANT VAN EASY SYNDIC