Ons aanbod

Professionelen ten dienste van kleinere gebouwen !

De oprichting van uw vereniging van mede-eigenaars

De oprichting van uw vereniging van mede-eigenaars

Easy Syndic neemt alle stappen, van A tot Z van de oprichting voor haar rekening : van de opmaak van de contracten tot de oproep tot storting van de bijdragen, de aanmaak van uw gebouw, de opening en/of overname van een bankrekening, de oprichting van de VME in de beheerssoftware, de opmaak van een jaarbudget en de analyse van de verzekeringscontracten, de organisatie van de eerste Algemene Vergadering van uw VME..

Het dagelijks beheer van uw vme

Het dagelijks beheer van uw vme

Als professionele speler in het vastgoed gebeuren, garanderen we u een degelijk boekhoudkundig en administratief beheer, conform de wetgeving (art 577 BW). Als mede-eigenaar staat het u echter vrij om al dan niet betrokken te zijn bij de organisatie van de vergaderingen en/of van de technische opvolging van werken aan het gebouw.

Diensten naar maat

Diensten naar maat

Easy Syndic biedt u de mogelijkheid om ons bepaalde te taken toe te vertrouwen : bijvoorbeeld de aanbesteding/opvolging van uit te voeren werken; de opvolging van schadegevallen: een lijst van mogelijke bijkomende opdrachten wordt als bijlage gevoegd aan onze beheersovereenkomst en vermeldt duidelijk de kostprijsvan deze extra prestaties

Een jaarlijkse duidelijke en transparante boekhouding

Een jaarlijkse duidelijke en transparante boekhouding

Easy Syndic beheert de boekhouding van de VME dankzij ons team professionele boekhouders. Easy Syndic verleent u op elk ogenblik toegang tot de boekhouding van uw VME : afrekeningen, cntracten, facturen via haar tool van online acces. U bewaart zodoende het hele jaar door de vinger op de pols van het reilen en zeilen van uw mede-eigendom.

De algemene vergadering

De algemene vergadering

... bij de oprichting van uw VME :

Wanneer de mede-eigenaars beslissen met Easy Syndic in zee te gaan, dan organiseren we een Algemene Vergadering van opstart om alle belangrijke administraive punten in orde te brengen : contractovername, jaarlijks budget, werkzaamheden en reservefonds.

… de jaarlijks weerkerende AV :

Jaarlijks komen de mede-eigenaars samen om de uitgaven van het lopende jaar en de te besteden budgetten voor het volgende jaar te bespreken. Het is dan ook de mogelijkheid om mogelijke problemen informeel op te lossen en aanpassingen aan te brengen. Easy Syndic garandeert een neutraal verloop van de vergadering en voert nauwgezet de beslissingen uit die gedurende de AV genomen werden.

Verzekeringscontract

Verzekeringscontract

Het is gebruikelijk dat de verzekeraar enkel de risicostatistieken in ogenschouw neemt om de premie te berekenen. Echter, wanneer het gebouw in goede staat is, vallen de schadegevallen merkelijk lager uit dan wat gebruikelijk wordt verwacht. Ons team onderhandelt dan met de verzekeraar om een ad hoc premieberekening te bekomen, wat zich vaak in gunstigere jaarpremies vertaalt en dus een jaarlijkse besparing van honderden euro’s kan betekenen voor de VME.

Professionele vastgoedspelers staan voor u klaar en luisteren naar uw wensen

Professionele vastgoedspelers staan voor u klaar en luisteren naar uw wensen

De administratieve ploeg, de boekhouding en de technische afdeling staat te uwer beschikking van maandag tot vrijdag van 9 tot 18u. Een noodroepnummer verzekert een permanente bereikbaarheid, 24/24 en 7/7.

24/24 et 7/7 online toegang

24/24 et 7/7 online toegang

Het is een performante tool dat volledig beveiligd is en privacy verzekert bij de raadpleging van uw gegevens. U kan deze op elk ogenblik direct en wanneer u het wenst raadplegen. Overal toegankelijk kan deze tool vanop gelijk welk toestel worden gebruikt, zij het een computer een tablet of een smartphone. Dit zonder enige applicatie te moeten installeren.

Haar verantwoordelijkheid en haar onpartijdigheid

Haar verantwoordelijkheid en haar onpartijdigheid

De verantwoordelijkheid van de Syndicus volgens de wetgeving: De taken van de syndicus zijn meervoudig. Een gedegen kennis van de Wet en van de Basisakte van het gebouw zijn van primordiaal belang.
De verantwoordelijkheid van de Syndicus tegenover de mede-eigenaars: De syndicus zorgt ervoor dat de AV rechtsgeldig worden georganiseerd en haar beslissingen getrouw worden uitgevoerd..
De onpartijdigheid van de syndicus jegens de mede-eigenaars ondersteunt de beslissingsvorming gedurende de Algemene Vergadering.

WORD NU KLANT VAN EASYSYNDIC

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK