Verantwoordelijke voor het verzamelen van de gegevens: EASY SYNDIC bvba, waarvan de hoofzetel gelegen is aan de Louizalaan 251 in 1050 Brussel, ingeschreven in de KBO met het nummer 0506.828.166, hierna genoemd “EASY SYNDIC” of “Wij”.

Contact: welkom@easysyndic.be

Algemeenheden

De bescherming van uw privacy is van kapitaal belang voor EASY SYNDIC.

EASY SYNDIC doet er dus alles aan om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te beschermen (hierna genoemd, de “Gegevens”) en om zowel de nationale wetgeving betreffende de verzameling en verwerking van gegevens te respecteren, alsook de Europese verordening nr. 2016/679 genaamd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna genoemd “GDPR »).

Dit beleid (hierna genoemd, het “Privacybeleid”) beschrijft de praktijken van EASY SYNDIC aangaande het verzamelen van persoonsgegevens als gevolg van het simpelweg consulteren van de websites (hierna samen benoemd als de “Websites”)

https://easysyndic.be/ (hierna genoemd de “website EASY SYNDIC”), of die passen binnen het kader van de betrekkingen van EASY SYNDIC met de mede-eigenaars en/of huurders in het kader van het beheer en de administratie van de mede-eigendom.

Verzamelde gegevens

De Gegevens die door EASY SYNDIC verzameld worden op basis van het Privacybeleid verschillen naar gelang het type betrokken personen, zoals hierna verduidelijkt:

 • De gewone gebruikers die surfen op de Websites zonder vrijwillig Gegevens op te geven (hierna genoemd de “Gebruiker”);
 • De mede-eigenaars en meer algemeen iedereen die geïnteresseerd is in het beheer van een mede-eigendom waar de rol van syndicus wordt waargenomen door EASY SYNDIC of een Vrijwillige Syndicus (huurder, eigenaar, enz.…) (hierna genoemd de “Mede-eigenaars”);
 • De personen die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in de diensten van EASY SYNDIC doordat ze contact opgenomen hebben met EASY SYNDIC (per telefoon, mail, via de Websites of via de sociale netwerken van de groep EASY SYNDIC), (hierna genoemd de “Geïnteresseerden”);

De gegevens die door EASY SYNDIC verwerkt worden zijn dus de volgende:

 • De gegevens die automatisch verzameld worden bij elk bezoek aan de Website door iedere Gebruiker;
 • Naam, voornaam, adres, mailadres en telefoonnummer van Geïnteresseerden;
 • Naam, voornaam, adres, mailadres, telefoonnummer en bankgegevens van de Mede-eigenaars;
 • De gegevens aangaande de verzekeringscontracten burgerlijke aansprakelijkheid van de Vrijwillige Syndici;
 • De Gegevens van de Mede-eigenaars die op rechtstreekse en onrechtstreekse manier verzameld worden (via de vorige syndicus, de Vrijwillige Syndicus, of andere Mede-eigenaars) in het kader van de administratie van de mede-eigendom (Gegevens die in de basisakte van de mede-eigendom staan of in de verslagen van de AV, de kas van de mede-eigendom);

Ons cookiesbeleid

GDPR is ook van toepassing op cookies. Naast de hiervoor genoemde principes, willen we nog verduidelijken welk type cookies aanwezig zijn op onze site en hoe u kan omgaan met deze cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt gezet op het ogenblik dat u een website bezoekt. Dit kleine bestand bevat de naam van de cookie, de waarde (die een unieke code kan zijn), de vervaldatum en de domeinnaam waar de cookie naar verstuurd kan worden als u vervolgens diezelfde site bezoekt.

De meeste internetbrowsers kunnen worden ingesteld om cookies te aanvaarden of te weigeren. Wanneer u een cookie weigert is het over het algemeen moeilijker, soms zelfs onmogelijk, om te surfen.

Uw Goedkeuring

Om cookies te kunnen gebruiken waarmee u geïdentificeerd kan worden, dient uw expliciete goedkeuring op voorhand gevraagd te worden. U kan hierop later steeds terugkomen en deze cookies weigeren en/of ze op elk ogenblik schrappen, door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Het waarschuwingsbericht op de homepagina zorgt ervoor dat u kan instemmen met ons cookiesbeleid. Als u niet instemt met dit beleid, dan heeft u nog toegang tot de openbare delen van de website, maar bepaalde functies zullen beperkt zijn of zelfs onmogelijk, zoals hieronder aangegeven.

De verschillende types gebruikte cookies

Geen THIRD-PARTY COOKIES

EASY SYNDIC gebruikt op zijn Websites enkel “First-Party Cookies”, met andere woorden cookies die rechtstreeks gelinkt zijn aan de domeinnaam van de Websites van EASY SYNDIC. Deze informatie kan dus enkel gebruikt worden in het kader van het gebruik van de Website EASY SYNDIC, bijvoorbeeld om uw voorkeur op vlak van taal te onthouden wanneer u surft op de Website. EASY SYNDIC maakt geen gebruik van “Third-Party Cookies” die door derden op verschillende websites worden gezet en die ervoor zorgen dat de gewoontes van de internetgebruikers gevolgd kunnen worden. Dit laatste type cookies wordt over het algemeen gebruikt om de reclame af te stemmen in functie van het geïdentificeerde profiel.

COOKIES die strikt noodzakelijk zijn om te kunnen surfen

Deze cookies zijn vereist om de Websites te kunnen bezoeken en om bepaalde delen ervan te kunnen gebruiken. Dit type cookies bevat, naast uw IP-adres, omdat dit nodig is om te kunnen surfen op internet, geen enkele andere persoonlijke informatie.

Ze zorgen ervoor dat er:

 • gesurft kan worden tussen de verschillende rubrieken op de website en helpen u om terug te keren naar voorgaande pagina’s.
 • formulieren ingevuld kunnen worden.
 • op een veilige manier gecontroleerd kan worden naar uw identiteit vooraleer u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens wanneer er een persoonlijk account werd aangemaakt.

De instellingen van uw browser zorgen ervoor dat u deze cookies kan controleren, maar als u deze cookies weigert, dan zullen bepaalde rubrieken op de website niet naar behoren werken, of zelfs helemaal niet meer werken.

Functionele COOKIES

Deze cookies moeten het gebruik van onze websites gemakkelijker maken en het functioneren ervan analyseren, om ze zo gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken.
Ze zorgen er namelijk voor dat:

 • de dienstverlening gepersonaliseerd wordt door het onthouden van uw voorkeuren (taal, munt, lokalisatie, surfgegevens, enz. …).
 • u niet bij elk bezoek op de website uw keuzes opnieuw dient op te geven.
 • de opgegeven informatie in de formulieren kan worden verzameld.
 • er statistieken kunnen worden opgemaakt (bijv. het aantal unieke bezoekers).
 • het gebruik van de site en de populariteit ervan geanalyseerd kan worden.

IN functie van welke wettelijke basis VERWERKEN wij uw gegegens?

EASY SYNDIC verwerkt de gegevens van de Gebruikers op basis van zijn legitiem belang om zijn activiteit en die van de websites in goede banen te leiden.

Bovendien verwerken we steeds alleen de gegevens die onontbeerlijk zijn om ons doel te bereiken. We gebruiken dan ook de Gegevens wanneer het nodig is:

 • In het kader van de voorbereiding van een contract, de uitvoering of de ontbinding ervan;
 • Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan EASY SYNDIC onderworpen is;
 • Om de gegevens te verwerken van de geïnteresseerden en de Mede-eigenaars op basis van het legitieme belang van EASY SYNDIC om hen op de hoogte te houden:
  • van de diensten van EASY SYNDIC (newsletters, promoties, voorstellen van diensten die u mogelijk interesseren per brief, per telefoon, per mail of via sociale netwerken) en;
  • van de aanvullende diensten die worden geleverd door de bedrijven uit de groep (voorstellen van bijkomende dienstverlening rond vastgoed: verhuren en verkopen van vastgoed).

Doelstellingen van de gegevensverzameling

De Gegevens worden verzameld en verwerkt door EASY SYNDIC voor de volgende doeleinden:

 • leveren van de door EASY SYNDIC voorgestelde diensten, met inbegrip van de internetdiensten;
 • optimaliseren van uw opzoekingen wanneer u op onze Website surft;
 • informeren van de Geïnteresseerden en van de Mede-eigenaars over de diensten voorgesteld door EASY SYNDIC, met inbegrip van de prospectie naar nieuwe klanten;
 • uitvoeren van contracten voor rekening van de mede-eigendom met derde dienstverleners;
 • voorstellen van bijkomende dienstverlening rond vastgoed, die wordt geleverd door andere bedrijven uit de groep (verhuren en verkopen van vastgoed).

Overdracht van de gegevens buiten ons bedrijf

Derde bedrijven worden ertoe gebracht om met bepaalde Gegevens om te gaan wanneer zij prestaties leveren van technische aard, die nodig zijn om de goede uitvoering van de diensten van EASY SYNDIC te garanderen. Deze tussenkomsten gebeuren steeds in naam van en voor rekening van EASY SYNDIC, die er de volledige verantwoordelijkheid voor opneemt, op basis van de contracten die de beveiliging van uw gegevens regelen. Zo kan EASY SYNDIC uw gegevens overmaken, als dat nodig blijkt, aan:

 • een extern IT-bedrijf dat instaat voor het correct functioneren en de updates van de Websites;
 • externe boekhoudfirma’s of consultancybedrijven;
 • aan communicatiediensten;
 • aan andere bedrijven van de groep EASY SYNDIC: bedrijf EASY PROPERTIES (KBO: 0678.647.236).

EASY SYNDIC kan er ook toe gebracht worden om de Gegevens van de Mede-eigenaars over te maken aan zijn leveranciers en aan andere Mede-eigensaars in het kader van de voorbereiding of de uitvoering van het syndicuscontract (bijvoorbeeld: een mede-eigenaar vraagt aan EASY SYNDIC naar het telefoonnummer van een mede-eigenaar om hem op de hoogte te brengen van een lek; EASY SYNDIC geeft de contactgegevens van een mede-eigenaar door aan de loodgieter die het lek moet vinden). In een dergelijk geval, verbindt EASY SYNDIC zich ertoe om alleen de strikt noodzakelijkste Gegevens door te geven.

Bovendien verbiedt EASY SYNDIC zichzelf om uw Gegevens te verspreiden of ze over te maken aan derden, behalve als deze overdracht gevraagd wordt door een bevoegde, rechterlijke of administratieve autoriteit.

Uw rechten: toegang tot de verzamelde informatie, rechtzetting, schrapping.

U kan op elk moment en zonder kosten vragen om toegang tot en/of een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die we in onze databases opslaan. In dit kader kunnen wij u vragen naar een identiteitsbewijs vooraleer we ingaan op uw vraag. U heeft ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren of ze te laten schrappen uit onze bestanden, als dit de uitvoering van de diensten van EASY SYNDIC niet onmogelijk maakt.

U kan zich in elk geval en op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door EASY SYNDIC of vragen om het gebruik ervan te beperken.

Wanneer uw gegevens worden verwerkt in het kader van een contract, kan u ook vragen dat ze u worden overgemaakt in een leesbaar formaat of dat ze rechtstreeks worden overgemaakt aan een andere syndicus.

Beveiliging van de informatie en van het netwerk.

EASY SYNDIC stelt alles in het werk om op optimale wijze zijn netwerk te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang en om de vertrouwelijkheid van uw Gegevens te garanderen. De toegang tot onze servers is beveiligd en we hebben procedures, die conform de informaticastandaarden zijn, op poten gezet voor het opslaan ervan.

Toegangscodes

We stellen u enkele veiligheidsparameters voor, die u zelf kan beheren, zoals een wachtwoord om toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount op de websites. Om de veiligheid van uw Gegevens te vrijwaren, raden wij u aan om:

 • uw wachtwoord niet kenbaar te maken aan derden;
 • uw wachtwoord regelmatig te veranderen;
 • u ervan te verzekeren dat uw computer/tablet/smartphone goed beveiligd is.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruikersaccount en de gevolgen van het gebruik ervan.

Blijf op de hoogte van de wijzigingen

EASY SYNDIC kan onderhavig beleid rond bescherming van de privacy wijzigen, met name wanneer de wet verandert. Wij nodigen u uit om regelmatig ons beleid voor de gegevensverzameling op de homepagina van de Websites te consulteren. Daarnaast, zullen wij u op de hoogte brengen van inhoudelijke wijzigingen via onze website en andere frequent gebruikte communicatiekanalen.

Contact opnemen

Als u één van de hiervoor genoemde rechten wenst uit te oefenen, ons op de hoogte wil brengen van een probleem met onze applicaties, als u specifieke bijstand nodig heeft of u wenst een commentaar te versturen, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van de volgende mogelijkheden:

Aarzel niet om contact op te nemen met ons als u vindt dat wij uw gegevens niet met de nodige zorg behandelen die u verwacht. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met, en klacht neerleggen bij, de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK