De moeilijkheden van een mede-eigendom

Een mede-eigendom biedt veel voordelen, zoals het spreiden van de kosten, maar het leven in een mede-eigendom kan soms ingewikkeld blijken: uiteenlopende belangen tussen mede-eigenaars, conflicten met de syndicus of het beheer van schadegevallen, het zijn allemaal situaties die mogelijk moeten worden beheerd. Wij kunnen maar één advies geven, in één woord: anticipatie.

Hoe moeilijkheden van een mede-eigendom voorzien en beslechten?


Zich indekken tegen schadegevallen in mede-eigendom


De multi-risico woningverzekering die de mede-eigendom zal afsluiten is een echte garantie voor alle mede-eigenaars.

Wanneer zich een schadegeval voordoet, kunnen de daarmee gemoeide bedragen snel aanzienlijk zijn. Wanneer deze parameter wordt gecombineerd met de bijzonderheden van elk schadegeval (wie is verantwoordelijk voor de schade, de oorzaak van de schade, gemeenschappelijke ruimtes of privéruimten, enz.) en de voorwaarden voor dekking van het schadegeval door de verzekeringspolis, kan de procedure voor de beslechting van het geschil soms heel lang aanslepen. Met dit in gedacht is het belangrijk om een verzekeringspolis te kiezen die de mede-eigendom op een doeltreffende manier dekt.
Het is ook goed om weten dat verzekeringspolissen die in verband met het gebouw of de groep gebouwen worden gesloten, alleen het gebouw zelf dekken en niet de inhoud. Het meubilair in het gebouw zal dus in de meeste gevallen niet gedekt zijn.

Goed om weten: In geval van een vordering speelt een orgaan van de mede-eigendom een belangrijke rol: de syndicus. Hij is in feite de bemiddelaar tussen de slachtoffers van de schade en de verzekeraar. In dit opzicht moet hij zijn rol als raadgever van de mede-eigenaars ten volle spelen. Hij is met name degene die in de meeste gevallen de procedure voor de aangifte van een schadegeval opstart.

Gedurende de periode waarin het schadegeval wordt bestudeerd, zal de verzekeraar een aantal deskundigen mandateren die tot taak zullen hebben de oorzaken en de verantwoordelijken voor de veroorzaakte schade vast te stellen.

In detail: Hoe schadegevallen in mede-eigendom beheren?

Anticiperen op en beter beheren van conflicten binnen de mede-eigendom

Of het nu met andere mede-eigenaars of met de syndicus is, conflicten kunnen de sfeer binnen de mede-eigendom snel doen verslechteren. Om te voorkomen dat deze zich uitbreiden, kan kennis en begrip van bepaalde documenten die de mede-eigendom regelen, helpen een potentieel conflict te ontmantelen:

  • Het op de Algemene Vergadering goedgekeurde huishoudelijk reglement van de mede-eigendom, waarin de leefregels van de mede-eigendom zijn vastgelegd, kan duidelijkheid scheppen in bepaalde gespannen situaties met andere leden van de mede-eigendom.
  • De basisakte geeft een beter inzicht in de werking van de syndicus en zijn beheer van de mede-eigendom. Als u een conflict hebt met de syndicus van de mede-eigendom, kunnen controleorganen van deze syndicus, zoals de Rekencommissaris, u inlichten, met name via het jaarverslag.

Helaas komt het soms voor dat een minnelijke schikking onmogelijk is en dat de partijen bij hun standpunten blijven. In dergelijke gevallen kan alleen een beroep worden gedaan op andere instanties om de situatie op te lossen. Als u bijvoorbeeld een geschil hebt met een andere mede-eigenaar, is het nuttig gebruik te maken van de syndicus van mede-eigendom om het conflict te beheren. De syndicus heeft de mogelijkheid om sancties op te leggen aan de mede-eigenaar die het reglement van mede-eigendom overtreedt.

Tenslotte, wanneer de syndicus het geschil niet kan oplossen, kunnen gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de aard van de schade en de aard van de aan de mede-eigenaar verweten fout, zal de vordering civielrechtelijk of strafrechtelijk zijn. Het zeer frequente voorval van nachtelijke overlast, bijvoorbeeld, is een zaak voor het strafrecht. Het nadeel van dit middel is dat het vaak veel langer duurt.

in detail: hoe conflicten oplossen in een mede-eigendom

Meer weten over het reglement van mede-eigendom

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK