Mede-eigendom: Hoe schadegevallen beheren?

Een schadegeval is nooit goed nieuws. Des te meer in een mede-eigendom. Van de schadeberokkening tot het oplossen van het een schadegavel kan er soms heel wat tijd verlopen. De reden hiervoor is dat het verwerken en de vooruitgang van het dossier van veel parameters afhangt. Doorheen dit artikel zullen wij u proberen uit te leggen hoe u dit zo efficiënt mogelijk kunt beheren.

Terug naar: Moeilijkheden van een mede-eigendom

De multirisk woningverzekering garandeert het beheer van de schade

In de eerste plaats is het belangrijk op te merken dat geen enkele zaak dezelfde is wat het zo moeilijk maakt om snel beslissingen te nemen over een schadegeval. In feite is een schadegeval multifactorieel en zal o.a. afhangen van :

 • het contract met de verzekeringspolis
 • de statuten van de mede-eigendom
 • de persoon die verantwoordelijk is voor de schade
 • de oorzaak van de schade

In die zin kan elk van deze parameters uitzonderlijke en bijzondere situaties creëren.

De syndicus: een belangrijke bondgenoot in geval van schade

Bij een schadegeval speelt de syndicus een essentiële rol. Hij is immers de gesprekspartner tussen de mede-eigenaars die het schadegeval ondergaan en de verzekeraar.

Voor dit specifieke onderwerp heeft de syndicus een echte adviserende en informatieve (met name juridische informatie) rol te vervullen ten aanzien van de mede-eigenaars.

In de overgrote meerderheid van de gevallen is het aan de syndicus om de procedure voor het aangeven van een schadegeval bij de verzekeringsmaatschappij te initiëren. De verzekeringspolissen verzekeren de muren van het gebouw maar niet de inboedel. Om het meubelair te verzekeren, moet u een persoonlijke verzekeringspolis afsluiten.

De te volgen procedure bij een schadegeval en wie betaalt wat?

Indien we binnen een algemeen kader redeneren, zonder uitzonderingen, dan kunnen de volgende principes worden toegepast:

  1. De eigenaar van een appartement die schade lijdt moet de syndicus op de hoogte brengen met zoveel mogelijk details (foto's, details van de schade, oorzaken, ...).

  2. De syndicus meldt de schade op zijn beurt aan de verzekeringsmaatschappij en gaat na of de zaak gedekt is door de afgesloten polis.

  3. Wanneer de oorzaak van de schade onbekend is, zal de verzekeringsmaatschappij een expert aanstellen om te proberen de oorzaken te achterhalen.

  4. In het algemeen kan aan de hand van de oorzaak van de schade ook worden vastgesteld wie hiervoor verantwoordelijk is.

  5. Wanneer het een particulier kavel betreft, is het aan de betrokken mede-eigenaar om het bedrag van zijn nadeel en de veroorzaakte schade te evalueren. De mede-eigenaar moet hier de nodige bestekken voor presenteren.

  6. In de meeste gevallen zal de verzekeraar een deskundige laten komen om de overeenstemming tussen de geleden schade en de door de mede-eigenaar(s) opgestelde kostenraming te controleren.

  7. Indien het schadegeval niet in aanwezigheid van de partijen wordt afgesloten, zal de syndicus het voorstel van de verzekering aan de mede-eigenaars overmaken. Zij kunnen dit voorstel aanvaarden of weigeren.

  8. Een aanvaarding leidt tot de uitkering van de vergoeding op de rekening van de mede-eigendom. Dit bedrag zal vervolgens onder de betrokken mede-eigenaar(s) worden herverdeeld.


  Goed om weten
  : Hoewel het niet verplicht is, stellen wij vast dat de mede-eigenaars allemaal dezelfde verzekeringspolis onderschrijven. Het is de syndicus die erop intekent en deze volgens ieders aandeel zal doen betalen.

  Bij een schadegeval zal de verzekeringspolis een schadevergoeding verminderd met het bedrag van het eigen risico (franchise) uitbetalen. Indien de schade veroorzaakt werd door het privatieve gedeelte van een mede-eigenaar, is het in principe aan deze mede-eigenaar om het bedrag van het eigen risico te betalen. Indien de schade afkomstig is van de gemeenschappelijke delen, dan moet de Vereniging van Mede-Eigenaars dit bedrag betalen.