2 jan. 2022

De markt voor elektrische auto's is booming in België. Meer dan één op de vijf nieuwe auto's is nu elektrisch of hybride. Deze markt wordt aangedreven door bedrijfsauto's, die momenteel goed zijn voor 80% van de verkoop van elektrische auto's. Deze verkoop zal blijven stijgen, de elektrische auto zal snel de nieuwe norm worden. Dit type auto vereist wel beschibare oplaadstations. Deze komen dan ook steeds vaker voor in openbare ruimten, maar ook voor huiselijk gebruik is er steeds meer vraag naar.

Hoe gaan mede-eigenaars om met deze nieuwe eisen?

Rechtsgrondslag

Artikel 3.82 van het Burgerlijk Wetboek over verbouwingswerken bepaalt in paragraaf 1 dat een mede-eigenaar de onverdeelde eigendom op eigen kosten mag verbouwen, indien hij de bestemming ervan niet wijzigt en geen afbreuk doet aan de rechten van de andere eigenaars.

Paragraaf 2 bepaalt dat een mede-eigenaar in of op de gemeenschappelijke gedeelten het recht heeft kabels en bijbehorende uitrusting aan te leggen, te onderhouden of te herstellen, voor zover deze werkzaamheden ten doel hebben de infrastructuur te optimaliseren voor de eigenaar(s) en gebruiker(s) van de betrokken particuliere gedeelten energetisch, mits hij de daaraan verbonden kosten draagt.

Te volgen procedure in mede-eigendom

Recente gebouwen beschikken automatisch over oplaadstations of de kabels om ze te installeren. Maar wat moet er gebeuren in oudere gebouwen?

Indien een mede-eigenaar een privé-garage heeft en er geen verbinding is met de gemeenschappelijke ruimtes, dan hoeft hij geen bijzonder verzoek in te dienen en kan hij op eigen kosten een oplaadstation in zijn garage installeren.

Indien een mede-eigenaar een oplaadpaal wenst te plaatsen in de garage of op de parking van de mede-eigendom, of indien hij een aansluiting wenst te maken in de gemeenschappelijke delen, dan moet hij aan de syndicus van de mede-eigendom vragen om deze aanvraag op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering te plaatsen. Hij moet de syndicus ten minste 2 maanden vóór het begin van de werkzaamheden een beschrijving van de geplande werkzaamheden en een bewijs van de optimalisering van de geplande infrastructuur toezenden. Het punt wordt besproken en in stemming gebracht. Een tweederde meerderheid is vereist voor goedkeuring. Als de laadpaal alleen voor de mede-eigenaar dient, kiest hij vrij het model en het merk. Indien het laadstation gedeeld wordt, moeten het merk, het model en de elektriciteitsleverancier door alle mede-eigenaars worden gekozen tijdens de Algemene Vergadering.

Indien de mede-eigendom de plaatsing van de paal weigert, kan de zaak binnen 4 maanden worden voorgelegd aan een vrederechter, die zal beoordelen of de beslissing al dan niet onrechtmatig is. Een weigering moet gerechtvaardigd zijn op grond van een legitiem belang (laadstation reeds aanwezig in de mede-eigendom, te veel schade aan de structuur, brandgevaar, enz.). In werkelijkheid gebeurt het heel zelden dat de mede-eigendom de installatie van een oplaadstation zal weigeren.

Wie moet er betalen?

  • De oplaadpaal wordt door één mede-eigenaar gebruikt

De installatie- en gebruikskosten moeten worden betaald door de persoon die het verzoek heeft gedaan en die er gebruik van maakt. De laadpaal moet worden aangesloten op de elektriciteitsmeter van de mede-eigenaar die hem in gebruik heeft.

  • De laadpaal(en) word(en) door de hele mede-eigendom gebruikt

De installatiekosten zullen worden gedeeld door alle mede-eigenaars volgens hun quota. De gebruikskosten zullen door een ieder worden betaald overeenkomstig het werkelijke gebruik. Daartoe kan een badge-systeem worden opgezet.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK