20 sep. 2021

Nieuwe huisdieren worden steeds populairder. In 2019 bezat één op de zes Belgen er minstens één. Een paar jaar geleden waren de regels erg streng. Je had bijvoorbeeld een milieuvergunning nodig om een kleine hagedis te bezitten. De wet was te restrictief en werd vaak genegeerd. Vandaag hebben de Gewesten nieuwe, meer aangepaste regels vastgelegd. Bovendien kunnen in het huishoudelijk reglement van de mede-eigendom regels worden afgesproken die door iedereen moeten worden nageleefd.

Nieuwe Huisdieren

Wat begrijpt men onder nieuwe huisdieren? Nieuwe huisdieren zijn alle dieren die in eerste instantie niet ‘gedomesticeerd’ zijn. Honden, katten of paarden maken hier aan de basis dus geen deel van uit. Zo worden hamsters en cavia's op dezelfde wijze tot de Nieuwe Huisdieren gerekend als slangen, fretten, spinnen of zelf tijgers.

Wat zegt de wet?

Er zijn verschillende wetten over dieren. Op nationaal niveau vinden we de wet op het dierenwelzijn. Op gewestelijk niveau ligt de verantwoordelijkheid bij het Vlaamse Departement Omgeving.

De Positieflijst Zoogdieren werd opgesteld door de diensten van de minister in samenwerking met wetenschappers en in overleg met de verenigingen van gespecialiseerde dierenliefhebbers. Bij de samenstelling werd rekening gehouden met de dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986. https://www.huisdierinfo.be/positieve-lijst-zoogdieren

Maar wat als het gewenste dier niet op deze positieve lijsten voorkomt?

Indien u een dier dat niet op de Positieflijst Zoogdieren staat toch als huisdier wil houden, kunt u een erkenning aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

  • Vlaams Gewest

Sinds 1 oktober 2019 is de Positieflijst Reptielen voor het Vlaamse gewest van kracht. De lijst bevat 422 reptielensoorten: 249 soorten hagedissen, 107 soorten slangen en 66 soortenschildpadden. Dieren die op deze lijst voorkomen, mag je vrij houden en verhandelen (ook gratis weggeven) op voorwaarde dat je ook voldoet aan de CITES- en VLAREM-verplichtingen. Dieren die niet op de lijst staan, mag je dus niet in bezit hebben, niet verhandelen, maar ook niet gratis weggeven.

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als u kunt bewijzen dat u het dier vóór 1 oktober 2009 voor zoogdieren, of vóór 1 juni 2021 voor reptielen in uw bezit had, mag u het houden.

Als u er nu een wilt aanschaffen, moet u eerst toestemming krijgen van de minister van Dierenwelzijn. Daartoe moet u een dossier indienen waaruit blijkt dat u zich op de hoogte heeft gesteld van de behoeften van het dier dat u wenst te houden en van de verzorging die het nodig heeft. De aanvraag voor goedkeuring kost 60 €. Het besluit wordt binnen 6 maanden genomen.

Als u erkend bent, moet u een register bijhouden waarin u het aantal dieren per soort en alle wijzigingen in hun verzorging noteert. Elke verhuizing moet worden gemeld aan de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel.

Binnen de mede-eigendom: het huishoudelijk reglement

Zolang het de andere bewoners niet stoort, heeft een mede-eigenaar of huurder het recht om een huisdier in zijn of haar woning te hebben. Een Reglement van Mede-eigendom die dit verbiedt zou illegaal zijn. Maar hoe zit het met Nieuwe Huisdieren? De wet is niet nauwkeurig en eventuele geschillen worden van geval tot geval geregeld. Een huishoudelijk reglement kan een clausule bevatten waarbij bepaalde Nieuwe Huisdieren worden verboden indien dit gerechtvaardigd wordt door de gevaarlijkheid van de verboden dieren.

Wat problemen kan veroorzaken in mede-eigendom is niet het bezit van dieren maar de verstoring van het genot (overlast of schade) die zij kunnen veroorzaken, zowel voor nieuwe huisdieren als voor ‘gewone’ huisdieren. Buitensporig geblaf of lawaai, schade aan de gemeenschappelijke ruimtes of sterke geuren zijn storend om van de eigendom te genieten en kunnen het verzoek aan de eigenaar van de dieren in kwestie rechtvaardigen om ze te verwijderen indien hij hun gedrag niet kan beheersen.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK