Hoeveel kost een syndicus van mede-eigendom?

Voor de ene te duur, voor de andere dan weer niet transparant genoeg, soms is de syndicus van mede-eigendom een reden van ontevredenhed bij de mede-eigenaars.
Om meer duidelijkheid te creëren en om beter te begrijpen wat een syndicus juist kost leggen we u hieronder alles in detail uit !

Een onderscheid maken tussen de kosten en honoraria van de syndicus

De twee begrippen zijn verschillend en verdienen een verduidelijking.
Laten we u er eerst aan herinneren dat de syndicus van mede-eigendom het beheer verzekert van de contracten die betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dit omvat bijvoorbeeld uitgaven zoals de conciërgediensten, het onderhoud van de inkomhal, de elektriciteitskosten voor de gemeenschappelijke ruimtes of de lift. De mede-eigenaars die hun appartement verhuren, kunnen de kosten die inherent zijn aan de gemeenschappelijke ruimtes, gedeeltelijk terugvorderen via het bedrag van de lasten van hun huurder.

Goed om weten: De honoraria van de syndicus verschillen van de kosten voor het onderhoud van het gebouw die elke mede-eigenaar moet betalen. De syndicus van mede-eigendom verzekert tegelijkertijd het financieel, technisch en administratief beheer van een gebouw, hetgeen onvermijdelijk bepaalde kosten met zich meebrengt voor de mede-eigenaars.

Een wettelijk geregelde vergoeding

Met het oog op meer transparantie stelt het Burgerlijk Wetboek de vergoeding van de syndicus van mede-eigendom vast en bepaalt dat deze vooraf via een schriftelijke overeenkomst moet worden vastgelegd. Het contract moeten alle vaste en aanvullende diensten vermelden, alsook het niveau van de vergoeding voor elkeen van deze diensten.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering mag de syndicus geen vergoeding vragen indien de desbetreffende dienst niet duidelijk in het contract vermeld is. Afhankelijk van de omvang van de mede-eigendom of de karakteristieken van het gebouw, zal het bedrag van de honoraria van een syndicus verschillen.
We nodigen u uit om de diensten en de bijhorende bedragen die de veschillende syndici u aanbieden goed te vergelijken op basis van de bestekken.

We wijzen er u op dat de functie van de syndicus ook kosteloos kan worden uitgeoefend. Dan hebben we het over een vrijwillige syndicus. Dit is vaak het geval bij beperkte mede-eigendommen van slechts enkele appartementen. Het beheer is in deze gevallen veel minder complex dan bij grotere mede-eigendommen.

Hoe worden de betalingen concreet uitgevoerd?

Elke mede-eigenaar betaalt zowel de kosten als de honoraria van de syndicus. Deze laatste zijn in de totale kost inbegrepen.

In principe zal de syndicus systematisch de factuur behandelen die voor werken aan het gebouw werd opgemaakt. Hij zal de factuur betalen en vervolgens in de boekhouding van het gebouw verwerken. De honoraria van de syndicus zelf worden ook in deze boekhouding opgenomen.

In overeenstemming met de besluiten van de algemene vergaderingen, worden jaarlijks meerdere provisies aangevraagd (2 tot 4 in de meeste gevallen). De bedoeling hierbij is de facturen van de leveranciers die werkzaamheden zullen uitvoeren of aan het onderhoud van het gebouw zullen deelnemen, zo snel mogelijk te betalen.

Aan het eind van elk jaar wordt een regularisatie uitgevoerd. Elke mede-eigenaar is dan verplicht de ontbrekende bedragen te betalen of kan het eventueel te veel betaalde bedrag terug innen volgens zijn quote-deel in de mede-eigendom. De globale afrekening wordt voorgelegd aan de algemene vergadering, die de individuele afrekening berekent voor elke mede-eigenaar, naar rato van zijn aandeel.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK