De vereniging van mede-eigenaars : Welke rol ?

Als we het over mede-eigendom hebben, denken we spontaan eerder aan de begrippen Algemene Vergadering of syndicus. Nochtans is de Vereniging van Mede-Eigenaars nog belangrijker en omvangrijker dan de syndicus en de Algemene Vergadering, aangezien deze twee entiteiten er deel van uitmaken.

Als we het over mede-eigendom hebben, denken we spontaan eerder aan de begrippen Algemene Vergadering of syndicus. Nochtans is de Vereniging van Mede-Eigenaars nog belangrijker en omvangrijker dan de syndicus en de Algemene Vergadering, aangezien deze twee entiteiten er deel van uitmaken.

Terug naar : De organen die het leven in mede-eigendom regelen

Mede-eigendom en de Vereniging van Mede-Eigenaars: twee nauw verwante concepten

De Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) is een rechtspersoon die alle mede-eigenaren van een gebouw samenbrengt. Deze juridische entiteit zorgt voor het dagelijks beheer, het onderhoud en de goede gezondheid van de mede-eigendom. In het algemene kader vertrouwt de Algemene Vergadering (een van de organen van de VME) deze beheerstaak toe aan de syndicus.

Schematisch gezien is er, zodra er sprake is van een mede-eigendom met ten minste twee afzonderlijke eigenaren, ook een vereniging van mede-eigenaren. In die zin zijn er geen voorwaarden om lid te zijn van de VME, behalve een van de mede-eigenaars zijn. De toetreding tot de VME gebeurt dus de facto. De enige manier om uit de VME te treden is door uw eigendom te verkopen.

De juridische entiteit als geheel houdt ook op te bestaan zodra de mede-eigendom ophoudt te bestaan, dat wil zeggen op hetzelfde moment dat de status van mede-eigenaarschap ook ophoudt te bestaan. De VME kan ook op de Algemene Vergadering worden ontbonden, wat een unanieme stemming vereist. Het kan ook door de rechtbank worden ontbonden.

Welke organen vormen de Vereniging van Mede-Eigenaars?

Om het mede-eigendom zo efficiënt mogelijk te regelen, beschikt de VME over verschillende organen met welomschreven doelstellingen en actieterreinen.

 • Een beslissingsorgaan via de Algemene Vergadering. Tijdens de Algemene Vergaderingen worden kwesties met betrekking tot mede-eigendom besproken. De statuten, eventuele werken en, meer in het algemeen, alles wat het dagelijks leven in het gebouw zal regelen.
 • Een uitvoerend orgaan: de syndicus die als vereenvoudigde opdracht heeft ervoor te zorgen dat, hetgeen in de algemene vergadering werd besloten en gestemd, wordt gerespecteerd en uitgevoerd.
 • Een controleorgaan: de Rekencommissaris die over de financiële gezondheid van het mede-eigendomwaakt. Hij heeft ook een adviserende rol voor de Algemene Vergadering.
 • Een tweede controleorgaan via de Raad van de Mede-Eigendom dat erop toeziet dat het mandaat van de syndicus naar behoren wordt uitgevoerd. Deze laatste instantie is verplicht voor een mede-eigendom van meer dan 20 appartementen. Voor kleinere mede-eigendommen blijft het facultatief. De Raad van de Mede-Eigendom heeft geen eigen beslissingsbevoegdheid, tenzij hij rechtstreeks door de syndicus wordt gemandateerd.

  De status van de Vereniging van Mede-Eigenaars

  Het heeft de status van een vereniging, zodat het rechtmatig in het bezit kan zijn van persoonlijke erfgoed. Zij heeft echter alleen het recht om het meubilair te bezitten dat nodig is voor het beheer en het behoud van het gebouw. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het vermogen van de vereniging in de meeste gevallen bestaat uit een werkkapitaal en een reservefonds.

  Het werkkapitaal vertegenwoordigt de voorzieningen die zijn aangelegd om de lopende kosten te dekken. Het reservefonds bevat de grotere bijdragen die zullen worden gebruikt om niet-periodieke uitgaven te dekken (bv. vervangen van een lift).

  Voor de mede-eigenaars en in geval van veroordeling van de mede-eigendom worden zij geacht aansprakelijk te zijn. In een dergelijk geval zijn zij het die moeten betalen en niet de vereniging.

  Het is ook omdat het de status van een vereniging heeft, dat het mogelijk is om de Vereniging van Mede-Eigenaars te ontbinden.

  Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

  Meer informatie OK