Wat omvat ons ereloon?

 • Organisatie van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

  • Opmaak van de dagorde
  • Verzending van de uitnodigingen per mail
  • Terbeschikkingstelling van een zaal met projector
  • Secretariaat van de Vergadering
  • Opmaak van de processen-verbaal
  • Opname van de processen-verbaal in de registers
  • Verzending per mail van een kopij van de processen-verbaal aan elke mede-eigenaar
  • Uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering die opgenomen zijn in de gebruikelijke (basis-)prestaties
 • Administratief Beheer

  • beheer van de contracten, zoals de onderhoudscontraten e.d.
  • opmaak van een audit van de verschillende verzekeringen en onderschrijving indien nodig van nieuwe polissen.
  • bewaring van de beheersdocumenten, van het Postinterventiedossier (PID) en van de archieven.
  • beheer van energiecontracten
  • mededeling van het beheerdossier en de lopende zaken in beheer aan de volgende syndicus
 • Financiëel en Boekhoudkundig beheer

  • Beheer van de fondsen van de VERENIGING: openen/sluiten van rekeningen (afzonderlijke rekeningen voor het werkkapitaal en het reservefonds), beheer van de betalingen, enz.
  • Het opstellen van de rekeningen van de VERENIGING overeenkomstig de wettelijke bepalingen
  • Mededeling van de rekeningen aan de mede-eigenaars via jaarlijkse e-mail
  • Eerste oproep van fondsen en voorzieningen
  • Invordering en klassering van lopende facturen
  • Betaling van facturen
  • Voorbereiding van de jaarlijkse begroting
  • Jaarlijkse mededeling van de boekhoudkundige informatie aan de Accountant (controleur van de jaarrekening)
  • Jaarlijkse assistentie van de boekhoudafdeling aan de Accountant
  • Uitsplitsing van de afrekeningen per eigenaar/huurder
 • Technisch Beheer

  • Analyse van de reguliere leveringscontracten
  • Het online zetten van de database van leveranciers en dienstverleners
   • Online platform

     • Trimestrieel online plaatsen van facturen
     • Online plaatsen van afrekeningen
     • Online plaatsen van Postinterventiedossier
   • Permanentie en Noodoproep

    Easy Syndic stelt een « noodoproepnummer » ter beschikking van de VME dat 24/24 bereikbaar is uitsluitend om dringende en belangrijke problemen te behandelen.

   Wenst u meer informatie?

   Contacteer ons