12 jun. 2023

De mede-eigendom is een zeer specifieke vorm van eigendom waarbij meerdere personen eigenaar zijn van een gebouw of groep gebouwen. Het eigendom is verdeeld in twee verschillende delen: de privatieve delen en de gemeenschappelijke gedeelten.

Indien de privégedeelten bestemd zijn voor het exclusieve gebruik van een mede-eigenaar (in het bijzonder een flat), wat zijn dan precies de gemeenschappelijke gedeelten? In dit artikel leggen we alles uit.

Mede-eigendom: wat zijn gemeenschappelijke delen?

Gemeenschappelijke delen zijn die delen van het gebouw die voor het gemeenschappelijk gebruik en nut van alle mede-eigenaars voorzien zijn. Ze behoren dus toe aan elke mede-eigenaar, hoewel ze niet exclusief van hem/haar zijn. Over het algemeen omvatten ze:

 • de inkomhal en trappenhuizen
 • de lift(en)
 • de kelders, zolders en andere technische ruimten;
 • de tuinen, terrassen en groenvoorzieningen
 • de gemeenschappelijke voorzieningen (zwembad, enz.);
 • de toegangswegen (opritten, parkeerplaatsen, garages);
 • de gemeenschappelijke voorzieningen (elektriciteit, gemeenschappelijke verwarming, gemeenschappelijke antennes, enz.)

Deze gemeenschappelijke ruimtes worden beheerd door alle mede-eigenaars, die beslissen hoe ze gebruikt, onderhouden en hersteld worden. De syndicus speelt ook een zeer belangrijke rol in het beheer en onderhoud van deze delen.

Hoe worden de gemeenschappelijke ruimtes van een mede-eigendom bepaald?

De basisakte maakt een duidelijk onderscheid tussen de verschillende delen van een mede-eigendom. Deze akte, die is opgesteld op initiatief van degene die het appartementsgebouw heeft gebouwd, beschrijft in detail onder meer de elementen waaruit de gemeenschappelijke delen bestaan. De akte bevat ook informatie over de quota.

Er moet worden opgemerkt dat als er wijzigingen worden aangebracht aan de gemeenschappelijke delen, zoals de aanleg van een nieuw terras of de uitbreiding van een tuin, de basisakte telkens moet worden bijgewerkt.

Goed om weten

Om de basisakte te wijzigen, en in het bijzonder wat de toewijzing van gemeenschappelijke ruimten betreft, is onder andere een meerderheid van stemmen op de algemene vergadering vereist.

Wat zijn de regels voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes?

De regels voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten staan in het algemeen in het reglement van interne orde van de mede-eigendom. Ze hebben meestal betrekking op :

 • de veiligheidsregels die in acht moeten worden genomen
 • de gebruikstijden om geluidsoverlast en andere ongemakken te voorkomen;
 • de regels voor afvalverwijdering en netheid
 • de regels voor het gebruik van groenvoorzieningen en zwembaden;
 • de beperkingen waar de huisdieren mogen vertoeven,
 • enz.

In alle gevallen is de syndicus verantwoordelijk voor de handhaving van deze regels.

Tot besluit

Gemeenschappelijke ruimten maken integraal deel uit van appartementsgebouwen. Ze worden vastgelegd in de basisakte en het gebruik ervan wordt geregeld door het huishoudelijk reglement. Het is de taak van de syndicus om ervoor te zorgen dat de mede-eigenaars deze regels ook naleven.

Ben je op zoek naar een zeer bekwame syndicus voor je kleine mede-eigendom?
Easy syndic is jouw partner bij uitstek. Neem nu gerust contact met ons op voor meer informatie.

parties communes copropriete