3 apr. 2023

Mede-eigendommen hebben vaak schulden. En dat stelt een belangrijk probleem wanneer een mede-eigenaar van plan is zijn kavel te verkopen: wie van de koper of de mede-eigenaar is verantwoordelijk voor de betaling van deze schulden? Logischerwijs moeten deze schulden vóór de verkoopakte volledig door de vertrekkende mede-eigenaar worden betaald. Maar in werkelijkheid kan de situatie ingewikkelder zijn. Hier volgen enkele toelichtingen.

Wat zijn mede-eigendomschulden?

De schulden in mede-eigendom zijn de lasten die de mede-eigendom aan zijn schuldeisers moet betalen. De betaling van deze schulden is meestal de verantwoordelijkheid van de mede-eigenaars, a rato van hun aandeel in de gemeenschappelijke delen. Het kan gaan om kosten in verband met :

  • de vervanging van een lift,
  • de reparatie van het dak,
  • enz.

Merk op dat bij de verkoop alle informatie betreffende de lasten en schulden van het mede-eigendom aan de toekomstige koper moet worden overgemaakt (omwille van de transparantie), en dit vóór de ondertekening van de verkoopsovereenkomst of het aanbod tot aankoop. De notaris moet dus bij de syndicus inlichtingen inwinnen over de stand van de lasten en schulden van de kavel waarvoor hij de akte voorbereidt.

Goed om weten

Als de syndicus niet binnen 30 dagen na het verzoek om inlichtingen antwoordt, brengt de notaris de partijen op de hoogte.

De mede-eigendomschulden: ten laste van de verkoper?

In principe zijn alle achterstallige opeisbare betalingen vóór het sluiten van het verkoopcompromis ten laste van de verkoper. De verkoop van een appartement betekent voor de verkoper zeker geen vrijstelling van deze schulden. Het is dus belangrijk om ze vóór de overdracht van het goed te innen. Daartoe is de notaris die de verkoop regelt verplicht het bedrag van de achterstallige betalingen automatisch in mindering te brengen op de verkoopprijs.

Het kan echter gebeuren dat de verkoper of de vertrekkende eigenaar het bedrag van deze schulden betwist. In dat geval moet de notaris dit binnen drie werkdagen na de akte aan de syndicus melden. Deze beschikt over 20 dagen vanaf de ondertekening van de akte om de schuld via beslaglegging te innen.

Goed om weten

Wanneer de notaris het bedrag van de schulden inhoudt op de verkoopprijs, moet hij eerst de bevoorrechte schuldeisers, de hypotheekhouders of degenen die een beslag of een cessie van schuldvordering hebben gemeld, betalen.

Welke schulden moeten door de nieuwe eigenaar worden betaald?

In het algemeen zijn de schulden waarvoor betaling verschuldigd is na de datum van overdracht van de mede-eigendom ten laste van de nieuwe eigenaar. Overeenkomstig de wet omvatten deze schulden:

  • “het bedrag van de instandhoudings-, onderhouds-, reparatie- en herstelkosten, beslist door de algemene vergadering of de syndicus vóór de bepaalde datum van eigendomsoverdracht, maar waarvoor de syndicus ná deze datum om betaling verzoekt;
  • een overzicht van de door de algemene vergadering van mede-eigenaars goedgekeurde afroepen van de kosten voor dringende werkzaamheden vóór de vastgelegde datum van de eigendomsoverdracht waarvoor de syndicus ná die datum om betaling verzoekt;
  • een staat van de kosten gelinkt aan de aankoop van de gemeenschappelijke ruimten, waartoe de algemene vergadering vóór de datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvoor de syndicus ná deze datum om betaling verzoekt;
  • een overzicht van de schulden van de vereniging van mede-eigenaars als gevolg van geschillen die zijn ontstaan vóór de vastgelegde datum van eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus ná deze datum de betaling opvraagt.”

Het spreekt vanzelf dat de eigenaar vóór het verkoopcompromis op de hoogte zou moeten zijn van het bedrag van deze schulden.

Wist u dit?

Bestaande uit gepassioneerde professionals, biedt Easy Syndic u haar diensten aan voor het beheer van kleine mede-eigendommen. Wij zetten ons in om u een gepersonaliseerde kwaliteitsdienst aan te bieden tegen concurrerende tarieven. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.