7 sep. 2020
Advies Info

Vandaag de dag is het verminderen van energiekosten een wereldwijde kwestie. Europa, en dus ook België, heeft belangrijke maatregelen genomen die onvermijdelijk renovatie- en isolatiewerkzaamheden zullen vergen. Gelukkig hebt u recht op premies die, toegevoegd aan de verlaging van uw energiefactuur, uw portemonnee goed zullen doen.

Deze subsidies zijn beschikbaar op federaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Normaal gesproken zijn ze cumuleerbaar. Om hiervan te kunnen genieten wordt er rekening gehouden met verschillende criteria, afhankelijk van het belastingstelsel van de verschillende regio's, het soort werk dat wordt overwogen en het type vastgoed dat wordt gerenoveerd. Maar één ding is duidelijk: het is beter om als mede-eigencom de aanvraag in te dienen dan individueel.

Status en premies

Goed nieuws. Dit jaar wordt de Energiepremieregeling 2020 in het Brussels Gewest verlengd. Met een totaal budget voor regionale premies van 31 miljoen euro.

Deze maatregel wil de Brusselaars ertoe aanzetten om energierenovaties uit te voeren in het Gewest en te kiezen voor de meest efficiënte technologieën en toestellen. In Brussel zal gemiddeld 20% van de kosten van uw factuur die in aanmerking komen, worden terugbetaald.
Het bedrag van de subsidies varieert naar gelang van de categorie (A, B of C) van de aanvrager.

Het is beter om als mede-eigendom te handelen!

Rechtspersonen vallen, op enkele uitzonderingen na, automatisch in categorie A. Maar sommige rechtspersonen - waaronder mede-eigendommen* - worden echter automatisch gelijkgesteld met categorie C. Deze categorie is preferentieel en geniet dus hogere terugbetalingen.

Kortom, de mede-eigenaars hebben er alle belang bij om hun aanvraag via de mede-eigendom in te dienen.

* mede-eigendommen = rechtspersonen met als rechtsvorm een "vereniging van mede-eigenaars" en die een ondernemingsnummer hebben.

Premies, maar waarvoor?

Energiepremies worden toegekend voor diverse studies, renovatie- en bouwwerkzaamheden. Elke huurder of eigenaar van een gebouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er recht op, op voorwaarde dat het jaarlijkse budget dat door het Gewest ter beschikking wordt gesteld, niet is opgebruikt. Treuzel dus niet met uw beslissing!

De energiepremies zijn relatief hoog, omdat de sociale en milieuaspecten belangrijk zijn. Concreet zal het bedrag hoger zijn voor mensen met een laag inkomen, maar ook voor mensen die hun woning huren of in een van de volgende categorieën vallen: mede-eigendommen, zorggemeenschappen, scholen, sportcentra en aangepaste werkbedrijven.

Een ander punt dat moet worden benadrukt is dat de toegang tot de premies niet beperkt is tot de werkenzaamheden. Het toepassingsgebied is breed en omvat isolatie, de installatie van een verwarmings- en warmwatersysteem en energie-audits.

Als u bijvoorbeeld een energieaudit of een haalbaarheidsstudie uitvoert, kan uw factuur tot 50% worden terugbetaald door Brussel Leefmilieu (premie Energie A1).

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepremies-2021/premies-studies-en-audits

Waar moet u beginnen?

In Brussel kunt u de energiepremie aanvragen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Stappen:

  • Informeer vóór de uitvoering van de werkzaamheden naar de

    toekenningsvoorwaarden voor de subsidie.

  • Maak tijdens de werkzaamheden foto's van de omvang van de werkzaamheden en verzamel alle nodige documenten bij de aannemer.
  • Na de werkzaamheden: stel uw dossier voor premieaanvraag op en dien uw aanvraag in bij Leefmilieu Brussel. (Terugbetalingstermijn: +/- 8 weken)

Primes-Services, premiejager!

Bent u van plan uw huis te renoveren en wilt u weten welke premies er bestaan en hoe er toegang tot te krijgen? Weet dat dit onderzoek tijd vergt alsook een kennis van de procedures die niet altijd binnen ieders bereik ligt. De oplossing: beroep doen op een professional. Zoals bijvoorbeeld Primes-Services, dat zich op dit gebied heeft gespecialiseerd en als een vis in het water evolueert door deze soms complexe materie.

https://primes-services.be/nl/