26 dec. 2022

Omdat de Vereniging van Mede-eigenaars een afzonderlijke rechtspersoon is, moet zij bij een conflict worden beschermd. Een rechtsbijstandverzekering garandeert een dergelijke bescherming. Wat dekt het precies? We leggen alles uit in dit artikel.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekeringscontract dat de kosten van juridische procedures van een entiteit dekt. Het kan bijvoorbeeld aangehaald worden wanneer :

 • een bezoeker de gemeenschappelijke delen van een mede-eigendom beschadigt en weigert schadevergoeding te betalen;
 • de vereniging van mede-eigenaars een geschil heeft met een onderhoudsbedrijf voor de verwarming omdat dit zijn verplichtingen niet is nagekomen.

Het belangrijkste voordeel van dit type verzekering is dat het de mede-eigendom bijstaat bij een juridisch geschil. Zij verdedigt dus de belangen van de vereniging van mede-eigenaars.

Goed om weten
In de meeste gevallen probeert de verzekeraar het conflict in der minne te schikken alvorens bijstand te verlenen in een gerechtelijke procedure.

Wat dekt de rechtsbijstandverzekering?

In de rechtsbijstandverzekering zijn een aantal verschillende formules inbegrepen, waaronder:

 • Basisdekking;
 • Aanvullende dekking.

Basisdekking

Dit type procedure wordt gedekt door de meeste rechtsbijstandverzekeringen. Deze omvatten onder meer kosten gelinkt aan:

 • de burgerlijke beroepsprocedure: wanneer de mede-eigenaar een derde wenst te vervolgen in het kader van de burgerlijke aansprakelijkheid
 • de strafrechtelijke en/of civiele verdediging: wanneer de mede-eigendom door een derde wordt vervolgd wegens een strafbaar feit, of een eis tot schadevergoeding opgelegd krijgt
 • de rechtsbescherming na een brand: bij een geschil met de verzekeraar in het kader van een brandverzekering
 • de samenloop van contractuele aansprakelijkheid: geschillen die voortvloeien uit een contractueel geschil (met een dienstverlener, leverancier, enz.)
 • het arbeids- en sociaal recht: voor de verdediging van de belangen van de mede-eigenaar als werkgever van huishoudelijk personeel (conciërge, bewaker, enz.)
 • het administratief recht: bij een geschil met de overheid

Aanvullende dekking

Andere garanties kunnen worden gedekt, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij.

 • Preventieve juridische bijstand: verificatie van contracten of overeenkomsten
 • Insolventie van een derde: indien de mede-eigendom er niet in slaagt een door de rechter toegewezen schadeloosstelling van een geïdentificeerde derde te innen;
 • enz.

Goed om weten
Afhankelijk van de aard van de ingeleide procedures, kan de rechtsbijstandsverzekering een schadevergoeding van 750 tot 50.000 euro bieden.

Wat zijn de uitzonderingen van de rechtsbijstandverzekering?

Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij zijn sommige dekkingen uitgesloten. Deze omvatten procedures met betrekking tot:

 • grove nalatigheid: opzettelijke geweldpleging, vandalisme, ongerechtvaardigde niet-betaling, fraude en/of oplichting, mishandeling, enz.
 • conflicten tussen mede-eigenaars
 • belastingen en andere wettelijke bijdragen;
 • enz.

Het is dus van essentieel belang zich goed te informeren vooraleer u een verzekering afsluit. Dit zal ervoor zorgen dat de door de polis geboden dekking het meest geschikt is voor de situatie van het mede-eigendom

Tot besluit

Met een rechtsbijstandsverzekering kan de mede-eigendom haar rechten veiligstellen. Indien de mede-eigendom wordt vertegenwoordigd door een professionele syndicus, dan is het aan de syndicus om de rechtsbijstandprocedure bij de verzekeraar in te leiden. Kies dus voor Easy Syndic: wij beheersen de administratieve en juridische procedures, en bij het afhandelen van conflicten onderhandelen wij de beste oplossingen voor de mede-eigendom.
assurance protection juridique copropriété

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK