4 jun. 2019
Info Legaal

Mede-eigendom: onderhoud en vervanging van verwarmingsketels, wat zijn uw verplichtingen?

Het onderhoud, de reparatie en zeker ook de vervanging van de verwarmingsinstallatie is een belangrijke post in het beheer van uw mede-eigendom. Sinds 2015 legt een Europese richtlijn verbrandingsefficiëntienormen op voor verwarmingstoestellen: of ze nu op stookolie of gas functioneren, verwarmingsketels moeten voortaan een rendement van minstens 90% opleveren.

Dit is een van de redenen waarom alle olie- en gasketels regelmatig onderhouden en geïnspecteerd moeten worden. Om die reden is het ook voordelig een onderhoudscontract af te sluiten met een gespecialiseerde dienstverlener.

Bovenop de energetische prestatie is de keuring een garantie voor uw gezondheid, uw veiligheid, de veiligheid van het gebouw, het milieu en uw financiën. Temeer daar, zonder het onderhoudscertificaat, een verzekeraar kan weigeren tussenbeide te komen bij een schadegeval.

In Brussel verandert de EPB-regelgeving voor verwarming vanaf 1 januari 2019 (in Vlaanderen liggen de normen anders):

Bent u van plan een nieuwe gasketel te installeren? Of grote herstellingen uit te voeren (vervanging van de brander, enz.)? Alvorens op het gasnet te worden aangesloten en de meter te openen, moet uw installatie, of zij nu nieuw of hersteld is, een conformiteitscontrole doorstaan. Als uw installateur het Cerga-label heeft, kan hij zelf het "art. 48-certificaat" opstellen. Indien de installateur niet erkend is, zult u beroep moeten doen op een door de federale overheid erkende controle-instantie. Zodra u uw certificaat hebt ontvangen, kunt u de opening van de meter aanvragen.

De installatie wordt ook onderworpen aan een controle op de conformiteit van de Brusselse EPB-voorschriften (met onder meer periodiek onderhoud van de verwarmingsketel en de boiler)

In de praktijk zijn in Brussel drie soorten controles verplicht:

1. Receptie van uw verwarmingsinstallatie bij ingebruikname: een erkend verwarmingsinstallateur of een EPB-verwarmingsadviseur (voor ketels van minstens 100 KW) moet alle technische stappen valideren die genomen werden om de ketel te installeren of te herstellen. Hij zal u een EPB-receptiecertificaat overhandigen.

2. Periodieke keuring: om de 2 jaar moeten uw boiler en waterverwarmer door een erkende technicus worden gekeurd. De technicus voert het onderhoud automatisch uit tijdens de periodieke inspectie: hij reinigt, veegt, vervangt, herstelt en stelt alle elementen af die moeten worden afgesteld. Onderhoud en inspectie zijn dus met elkaar verbonden.

3. EPB-diagnose van verwarmingsinstallaties: deze wordt uitgevoerd door een door Leefmilieu Brussel erkende verwarmingsadviseur.

Mede-eigendom: onderhoud en vervanging van verwarmingsketels, wat zijn uw verplichtingen?

4. Tot besluit

Zoals u ziet maken de steeds strengere voorschriften (waaronder het verbod op de installatie van stookolieketels vanaf 2025 in Brussel) het werk van de syndicus complexer. Er moet met veel aspecten rekening worden gehouden.

Daarom heeft Easy Syndic een team opgericht om uw mede-eigendom ter hande te nemen (uw Overnameteam). Zij nemen uw mede-eigendom terug in handen, analyseren en evalueren de technische behoeften van de mede-eigendom. Een ander voordeel: Easy Syndic kent de leveranciers op de markt goed waar ze sinds haar oprichting een up-to-date lijst van bijhoudt. Afhankelijk van de opdracht kan Easy Syndic dus met de beste leveranciers onderhandelen over een contract.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK