14 nov. 2022

Niemand is beschermd tegen brand- of waterschade in zijn appartement. Bij een incident is het dus essentieel te weten welke stappen u moet ondernemen. Hoe wordt het schadegeval afgehandeld? Hoe zit het met de verzekering? Antwoorden in dit artikel.

Welke verzekering voor brand- en waterschade in een mede-eigendom?

Brand- en waterschade in mede-eigendommen wordt voornamelijk gedekt door twee soorten verzekeringen:

  • Klassieke verzekering: deze dekt alleen de in het verzekeringscontract vermelde oorzaken van brand- of waterschade. De soorten verliezen die door dit type verzekering worden gedekt, verschillen van contract tot contract. Sommige polissen dekken bijvoorbeeld lekkage via balkons, andere niet.
  • Omniumverzekering: deze voorziet in de vergoeding van alle soorten brand- of waterschade, behalve die welke uitdrukkelijk in het contract zijn uitgesloten.

In het geval van een mede-eigendom is een omniumverzekering het beste alternatief.

Goed om weten

In bijna alle gevallen moet bij schadegevallen een franchise betaald worden, dat wil zeggen een forfaitair bedrag dat de verzekeringsmaatschappij niet terugbetaalt. Het is de persoon die verantwoordelijk is voor de schade die onderworpen is aan deze vrijstelling. Dit kan het hele mede-eigendom zijn, een individuele eigenaar of een huurder.

Brand- of waterschade in een mede-eigendom: de te volgen stappen

Van zodra een schadegeval wordt vastgesteld tot de afwikkeling ervan zijn er verschillende stappen nodig. De eerste stap bestaat erin de syndicus in kennis te stellen van het incident in kwestie, met vermelding van de datum en de omstandigheden. Voeg er indien mogelijk ook foto's bij.

Het is dan de verantwoordelijkheid van de syndicus om de schade aan de verzekeringsmakelaar te melden en bij de makelaar na te gaan of de oorzaken van de schade onder de contractvoorwaarden vallen. Indien dit het geval is, laat de syndicus een kostenraming opstellen voor het herstel van de gemeenschappelijke ruimten. Wat de particuliere kavels betreft, het is aan de eigenaar zelf om hiervoor te zorgen.

Als de oorsprong van de brand of het vocht onbekend is, moet een deskundige worden ingeschakeld. Deze stelt een rapport op om de oorzaak te achterhalen.

Goed om weten

De kosten van de tussenkomst van een deskundige kunnen al dan niet door de verzekering worden gedekt, naargelang de oorzaak van de schade in het contract is voorzien of niet.

Verzekeringsvergoeding: hoe werkt het?

In de meeste gevallen stelt de verzekeringsmaatschappij een deskundige aan om na te gaan of de door de syndicus of eigenaar opgestelde raming redelijk is. Zodra de deskundige zijn goedkeuring heeft gegeven, stelt het bedrijf een schadevergoeding voor.

De syndicus deelt het voorstel van de onderneming mee aan de betrokken eigenaars. Als ze akkoord gaan, betaalt de verzekeringsmaatschappij het bedrag en geeft de syndicus het door aan de eigenaars.

Aangezien de verzekering is afgesloten op naam van de mede-eigendom, wordt het bedrag ook gestort op de rekening van de mede-eigendom. Het is dan aan de syndicus om de definitieve afrekening uit te voeren

Goed om weten

Wanneer meerdere verzekeringsmaatschappijen betrokken zijn, komen de specialisten van de maatschappijen samen en bepalen zij de verantwoordelijkheden van elk van hen. Helaas kan deze procedure zeer traag verlopen.

Tot besluit

Er zijn vele procedures voor de afhandeling van een brand- of waterschadegeval. In alle gevallen speelt de syndicus een sleutelrol. Bij Easy Syndic willen we dat u uw schadegevallen met een gerust hart kunt beheren. Neem nu dus gerust contact met ons op.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK