27 jun. 2020
Advies Info Legaal

Het specifieke van een mede-eigendom is het samenbrengen van meerdere kavels (flat, garage, atelier, kantoren,...) en dus ook meerdere eigenaars op eenzelfde plaats.

In deze gemeenschappelijke ruimte is elke kavel bijzonder: toegang tot de tuin, penthouse, binnenplaats, terras, bestemming, enz. De belangen van elkeen zijn verschillend. De hele organisatie van een mede-eigendom moet op deze complexe realiteit worden gebouwd en het gemeenschapsleven en het privéleven met elkaar verzoenen.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u of een mede-eigenaar de bestemming van een kavel wenst te wijzigen om een beroepsactiviteit te starten?

In de beste der werelden

Je woont in een mede-eigendom waar alles goed gaat. De syndicus is efficiënt, de mede-eigenaars respectvol, kortom, het leven in gemeenschap, zo niet in een gemeenschap, is goed.

Laten we ons nu eens voorstellen dat uw beroepsleven een wending neemt: u lanceert zich als zelfstandige, in een persoonlijk project. Daartoe besluit u uw privélocatie om te bouwen tot een professionele ruimte. Op zich een leuk idee, maar is het wel toegestaan?

Zolang u aan de wettelijke vereisten voldoet is het tiegestaan en kunt u doorgaan met de wijziging van het gebruik, maar wat zijn die vereisten juist?

Wat zegt de wet?

Het is een mede-eigenaar toegestaan de bestemming van het privégedeelte van zijn kavel te wijzigen, onder voorwaarde dat de nieuwe bestemming :

 • niet in strijd is met het Reglement van Mede-Eigendom en de bestemming van het gebouw
 • geen afbreuk doet aan de rechten van de andere mede-eigenaars.
 • U moet een vergunning aanvragen bij de dienst stadsplanning.
 • Als houder van deze kostbare vergunning moet u ook de toestemming van de mede-eigendom vragen:
  • De wet vereist een viervijfde meerderheid om de bestemming van het gebouw of een deel daarvan te wijzigen;
 • De wet vereist eenparigheid van stemmen voor de wijziging van de verdeling van de mede-eigendomsaandelen:

Controleer daarom, voordat u actie onderneemt, zorgvuldig de exploitatiemogelijkheden die in het Reglement van Mede-Eigendom zijn vastgelegd: is gemengd gebruik van de woning toegestaan of niet? Dit verandert alles. Maar wees gerust: zelfs al heeft deze uitsluitend een woonbestemmin, toch, is het mogelijk deze te wijzigen:

Wijziging van het gebruik van een kavel en van het quorum

Indien de Algemene Vergadering met de door de wet vereiste meerderheid beslist over werken of daden van acquisitie of beschikbaarheid, kan zij vervolgens met dezelfde meerderheid beslissen over de wijziging van de verdeling van de aandelen in mede-eigendom (mits een wijziging noodzakelijk is).

Kortom, laten we de twee belangrijkste beginselen in gedachten houden: een 4/5e meerderheid om de bestemming te wijzigen en eenparigheid van stemmen van de mede-eigenaars (100% instemming) als de omvorming de quota wijzigt.

De aan de wijziging verbonden kosten worden in het algemeen gedragen door de aanvrager(s). In dezelfde geest van verzoening van de eisen van het gemeenschapsleven en het privé-leven, is het raadzaam te anticiperen op mogelijke gevolgen van een nieuwe beroepsactiviteit in het gebouw.

Conseils -

 • Changement d'affectation vers l'horeca -
  Veillez à instaurer de nouvelles règles : horaires d'ouverture, fermeture, nuisances, etc.
 • Changement d'affectation vers une activité administrative (cabinet avocat, assureur, bureaux, etc.) -
  Veillez à garantir la sécurité des occupants si un passage dans les parties communes est nécessaire à l'activité en question.