20 mrt. 2023

Bij de aankoop van een appartement in mede-eigendom moet u steeds met veel factoren rekening houden... Hier vindt u alles wat u moet weten vooraleer u mede-eigenaar wordt.

Wat u moet weten alvorens mede-eigenaar te worden

Een mede-eigendom kopen is geen onbeduidende aangelegenheid. Het brengt veel verplichtingen met zich mee. Daarom is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over alle belangrijke punten van uw toekomstige mede-eigendom voordat u de sprong waagt.

Het bedrag van de lasten van de mede-eigendom

Wanneer u mede-eigenaar wordt, hebt u niet alleen een recht op eigendom op uw eigen woning, maar ook op een aandeel in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw:

 • lift,
 • trappenhuis,
 • gemeenschappelijke uitrusting,
 • enz.

U bent dus mede-eigendom lasten verschuldigd, ten belope van uw aandeel in de gemeenschappelijke ruimten.

Deze lasten, die u elk jaar moet betalen, dienen onder meer voor het onderhoud van deze gemeenschappelijke ruimten. Alvorens een mede-eigendom te kopen, is het belangrijk de omvang van deze te betalen lasten te kennen (ze hangen af van de grootte en het gebruik van uw appartement).

Bovendien is het raadzaam om (bij de syndicus) inlichtingen in te winnen over het globaal niveau van onbetaalde lasten in mede-eigendom en het niveau van de onbetaalde lasten voor het kavel dat u wenst te kopen.

Het onderhoudslogboek

Het onderhoudslogboek is een document waarin alle onderhoudswerken en herstellingen staan genoteerd die uitgevoerd werden aan de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom. Het is belangrijk om het voor de aankoop te raadplegen, want het geeft u een precies beeld van de algemene staat van de installaties. Door dit document te raadplegen, kunt u ook eventuele belangrijke uitgaven voor de toekomst anticiperen: gevelrenovatie, enz.

Het reglement van mede-eigendom

Als mede-eigenaar bent u verplicht het reglement van mede-eigendom na te leven. Daarin staan de regels voor het beheer en het gebruik van de gemeenschappelijke delen van het gebouw:

 • gebruik van barbecues in de mede-eigendom,
 • netheidsregels,
 • aanwezigheid van huisdieren,
 • sluitingstijden van de deuren,
 • enz.

Daarom is het essentieel om deze regels door te nemen voordat u een appartement koopt. Waarom moet u dit doen? Om er zeker van te zijn dat de bepalingen overeenkomen met uw eigen verwachtingen en levensstijl.

Te noteren

Aarzel niet om inlichtingen in te winnen over het beheersmodel van de mede-eigendom (vrijwillige of professionele syndicus).

Een mede-eigendom kopen: welke procedures?

De procedures voor de aankoop van een mede-eigendom zijn vergelijkbaar met die voor elk ander onroerend goed... op enkele verschillen na. Vooraleer u het compromis of het aanbod tot aankoop tekent, moet u namelijk enkele specifieke gegevens en documenten ontvangen:

 • het bedrag van het werkkapitaal en het reservefonds: dit zijn in zekere zin spaarpotten die door de mede-eigenaars worden aangevuld om de lopende en toekomstige uitgaven te betalen die gelinkt zijn aan het onderhoud van het gebouw en het beheer van de mede-eigendom;
 • het bedrag van de eventuele achterstallige betalingen die de verkoper verschuldigd is;
 • de situatie van de verzoeken tot storting, bestemd voor het reservefonds en beslist door de algemene vergadering die vóór de vastgelegde datum van eigendomsoverdracht werd gehouden;
 • de notulen van de algemene vergaderingen van de laatste drie jaar;
 • de periodieke kostenstaten van de laatste twee jaar;
 • een kopie van de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde balans
 • indien van toepassing, een overzicht van de lopende gerechtelijke procedures met betrekking tot de mede-eigendom.

Deze informatie wordt op verzoek verstrekt door de syndicus van het gebouw en helpt u een globaal overzicht te krijgen van de situatie van de mede-eigendom.

Tot besluit

Alvorens een mede-eigendom aan te kopen, is het essentieel om zoveel mogelijk te weten te komen over de financiële en administratieve situatie van de mede-eigendom in kwestie.

Bent u op zoek naar een competente syndicus van mede-eigendom die luistert naar de behoeften van de mede-eigenaren? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Easy Syndic.

Acheter un appartement en copropriété