16 sep. 2022

Mede-eigendommen zijn onderworpen aan zeer specifieke regels. Om goed te kunnen functioneren bijvoorbeeld, moeten ze over verschillende beheersorganen beschikken. Of het nu gaat om de vereniging van mede-eigenaars, de algemene vergadering of de syndicus, elk van hen heeft een specifieke functie. Meer details in dit artikel.

De vereniging van mede-eigenaars

De Vereniging van Mede-Eigenaars (VME), waarin alle mede-eigenaars van een gebouw verenigd zijn, wordt beschouwd als een rechtspersoon met een eigen juridische entiteit. Daarom wordt de VME ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en krijgt zij een ondernemingsnummer.

Haar belangrijkste missie? De goede werking van de mede-eigendom verzekeren. In deze context is de vereniging van mede-eigenaars verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van het gebouw.

De vereniging van mede-eigenaars bestaat vanaf de oprichting van een mede-eigendom, d.w.z. wanneer:

  • er ten minste twee kavels met verschillende eigenaars in hetzelfde gebouw zijn;
  • de basisakte en het huishoudelijk reglement van de mede-eigendom bij het hypotheekkantoor geregistreerd zijn.

Goed om weten

Er is geen sprake meer van een vereniging van mede-eigenaars wanneer het mede-eigendomstatuut ophoudt te bestaan, een unanieme stemming van de vereniging van mede-eigenaars de vereniging ontbindt, of een gerechtelijke beslissing de vereniging van mede-eigenaars ontbindt.

De algemene vergadering van mede-eigenaars

De Algemene Vergadering (AV) van mede-eigenaars is het besluitvormend orgaan van de mede-eigendom. Het bestaat uit alle mede-eigenaars, met uitsluiting van huurders en personen die geen deel uitmaken van het gebouw. Haar taken omvatten:

  • het budget van de mede-eigendom stemmen,
  • het reglement van mede-eigendom stemmen,
  • de syndicus van mede-eigenaars kiezen,
  • de leden van de vakbondsraad benoemen,
  • enz.

Goed om weten

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een mede-eigenaar.

De syndicus van mede-eigendom

De syndicus van mede-eigendom is het uitvoerend orgaan van de mede-eigendom. Of het nu gaat om een vrijwillige of een professionele syndicus, zijn of haar rol bestaat erin de mede-eigendom te beheren en de financiën te beheren. Hij/zij wordt verkozen door de algemene vergadering van de mede-eigendom en zijn/haar bevoegdheden worden bepaald door het reglement van de mede-eigendom. De ambtstermijn van de syndicus kan niet langer duren dan drie jaar, maar kan worden verlengd.

Binnen de mede-eigendom heeft de syndicus in het algemeen organisatorische en disciplinaire bevoegdheden. De syndicus is o.a. verantwoordelijk voor:

  • het degelijk onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten,
  • het bijhouden van de boekhouding,
  • de voorbereiding van de begroting.

Goed om weten

In gebouwen met ten minste 20 kavels is een orgaan, de raad van mede-eigendom genaamd, er ook verantwoordelijk voor dat de syndicus de taken naar behoren uitvoert.

De Rekencommissaris

De rekencommissaris is een orgaan van de mede-eigendom dat tot taak heeft het financieel beheer van de syndicus te controleren. Hij is dus een deskundige op financieel gebied.

De rekencommissaris wordt elk jaar door de algemene vergadering benoemd. Zijn verplichtingen en bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement van mede-eigendom.

Te noteren

De rekencommissaris wordt gekozen bij meerderheid van stemmen van 50% + 1.

Besluit

Vele beheersorganen werken samen om de goede gezondheid van het mede-eigendom te verzekeren. Elk orgaan moet zijn rol met toewijding en transparantie vervullen. Voor het beheer van uw kleine mede-eigendom kiest u dan ook voor een efficiënte syndicus: Easy Syndic.

Les principaux organes de copropriété

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK