9 jan. 2023

In de functie van beheerder is de syndicus van de mede-eigendom onder andere verantwoordelijk voor het financiële beheer van het gebouw. In die zin moet hij/zij er onder meer voor zorgen dat de boekhouding perfect wordt bijgehouden. Zijn rol bestaat er dus in de lasten van de mede-eigendom te beheren. Hoe gebeurt dit? Ontdek het in dit artikel.

Mede-eigendomkosten: hoe werkt het?

Om de lopende uitgaven en de uitzonderlijke kosten van de mede-eigendom te dekken, moet elke eigenaar kosten betalen. Het bedrag van deze kosten hangt onder meer af van:

  • het aandeel van elke eigenaar in het gebouw;
  • en het bedrag van de jaarlijkse kostenraming die de syndicus opstelt.

Het is de verantwoordelijkheid van de syndicus om deze kosten te beheren, met name door:

  • de rekeningen en facturen na te kijken
  • de betalingen uit te voeren die binnen zijn/haar verantwoordelijkheid liggen,
  • ervoor te zorgen dat elke mede-eigenaar bijdraagt aan de lasten overeenkomstig het reglement van mede-eigendom.

Goed om weten

De syndicus moet een reservefonds oprichten om de werken van de mede-eigendom te financieren. Hij moet ook een werkkapitaalrekening hebben voor de betaling van kleine reparaties in het gebouw.

Kostenbeheer: hoe gaat de syndicus te werk?

Om de lasten van de mede-eigendom doeltreffend te beheren, gebruikt de syndicus alle nodige middelen. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat:

  • De facturen volkomen in orde zijn: de met de uitvoering van werkzaamheden of onderhoud belaste ondernemingen moeten gedetailleerde facturen indienen. De syndicus gaat na of de verschuldigde bedragen overeenstemmen met de geleverde diensten. Hij moet ook nagaan of de werkzaamheden overeenkomstig de plannen werden uitgevoerd.
  • Leveranciers in concurrentie gesteld zijn: deze maatregel maakt het mogelijk de beste prijzen te verkrijgen en te genieten van kwaliteitsdiensten. De syndicus kan ook kortingen bedingen bij leveranciers.
  • De rekeningen afgehandeld zijn: de syndicus moet er dus voor zorgen dat de rekeningen altijd positief zijn.
  • De uitgaven in regel verlopen: de syndicus moet nagaan of de uitgaven van de mede-eigendom overeenstemmen met de door de Algemene Vergadering vastgestelde uitgaven. Hij moet erop toezien dat de gemaakte kosten toegestaan zijn en niet buitensporig hoog zijn.
  • enz.

Goed om weten

Om zijn/haar opdracht uit te voeren kan de syndicus een beroep doen op de diensten van een erkend boekhouder. Deze deskundige kan de syndicus helpen de financiën van de mede-eigendom beter te beheren.

De bankrekening: een verplichting voor de syndicus?

Elke mede-eigendom moet een eigen bankrekening hebben. Wanneer een professionele syndicus belast is met het beheer van het gebouw, wordt deze bankrekening door hem beheerd. Het is dus via deze rekening dat de syndicus de heffingen int en de geleverde diensten betaalt.

Om misbruik te voorkomen moet de Algemene Vergadering van mede-eigenaars echter een bedrag vastleggen waarboven de syndicus Raad van Mede-Eigendom moet raadplegen alvorens uitgaven te doen.

Tot besluit

Het beheer van mede-eigendomkosten vereist speciale kennis. Om te genieten van top kwaliteitsdiensten is het dus belangrijk om uw syndicus met zorg te kiezen. Vertrouw daarom op Easy Syndic voor het beheer van uw gebouw.
gestion des charges d'une copropriété en Syndic

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK