Welke diensten moet men voorzien in een mede-eigendom?

In een mede-eigendom kunnen veel diensten worden uitbesteed aan externe bedrijven. Dit kan gaan van het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen tot het onderhoud van de groene ruimtes of het beheer van de contracten met de bedrijven die instaan voor het onderhoud van de liften. De lijst van aangeboden diensten kan snel oplopen. Voor de mede-eigendom zal het erom gaan om voor elk geval een bevredigende oplossing te vinden tegen een interessante prijs.

De syndicus als waarborg voor de diensten in de mede-eigendom

De syndicus heeft de bevoegdheid om te beslissen voor wat de diensten betreft.
In theorie zou hij zelfs alleen kunnen beslissen over de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen. Om een minimum aan transparantie en de vreedzame sfeer in de mede-eigendom te bewaren, stemmen de mede-eigenaars over dit soort beslissingen meestal op de Algemene Vergadering en bij absolute meerderheid (50% + 1 stem van de aanwezigen of vertegenwoordigden).

Voor de keuze van de diensten geldt de gouden regel: men moet de ramingen vergelijken. Deze taak moet op voorhand worden uitgevoerd en zal elke mede-eigenaar toelaten een keuze te maken op basis van een belangrijk aantal elementen (prijs, kwaliteit van de voorgestelde diensten...)

In tegenstelling tot een vrijwillige syndicus bieden de professionele syndici een betere kennis van de diensten en bijhorende kosten aan de mede-eigendom. Ze zijn in staat diensten voor te stellen die aangepast zijn aan de specifieke kenmerken van elke mede-eigendom.

De conciërgedienst

De conciërges zijn het nuttigst in grote gebouwen of groepen gebouwen. In feite vallen de lasten van een conciërge voor een kleine mede-eigendom veel te duur uit om er de financiële kost van te dragen.

De conciërge wordt in dienst genomen door de mede-eigendom en is er door een arbeidsovereenkomst aan verbonden. In deze arbeidsovereenkomst zijn de volgende elementen opgenomen:

- een conciërgewoning die beschouwd wordt als een voordeel in natura
- het salaris van de conciërge

In het algemeen staat de conciërge in voor de bewaking van het gebouw en alle andere bijgebouwen. De conciërge zorgt ook voor de veiligheid in en rond het gebouw.

Het onderhoud van de mede-eigendom beheren

Het is ook mogelijk om voor andere oplossingen te kiezen voor het onderhoud van de mede-eigendom. Deze oplossingen kunnen worden gekozen om de afwezigheid van een conciërge te compenseren of om de taak van de conciërge aan te vullen.

Voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes kan de Vereniging van Mede-Eigenaars ook deeltijds een poetsvrouw of -heer inhuren. De Belgische wetgeving schrijft echter voor dat het contract niet minder dan een derde van een voltijds contract mag bedragen, t.t.z. ten minste 12 uur en 39 minuten per week. Bovendien mag elke dienst niet minder dan 3 uur duren.

Een contract aflsuiten met een schoonmaakbedrijf is een alternatieve oplossing. In het contract moet duidelijk worden bepaald welke diensten in het takenpakket zijn opgenomen alsook de frequentie ervan. Tenslotte kan men ook een plaatselijk uitzendbureau belasten met het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. Deze regeling heeft echter geen betrekking op de privéterreinen.

De aanvullende diensten

De mede-eigenaars kunnen via de syndicus beslissen om ook andere diensten te voorzien, zoals de ontvangst van briefwisseling of pakjes, de mogelijkheid om een compostvat of sorteerbakken in het gebouw te plaatsen, of zelfs de planten van de mede-eigendom te onderhouden.

De aanstelling van een conciërge voldoet meestal om deze aanvullende diensten aan te bieden. Voor kleinere mede-eigendommen die het zich niet kunnen veroorloven een conciërge in dienst te nemen, kan het verstandig zijn om voor diensten “op maat” te kiezen door offertes van gespecialiseerde bedrijven te vergelijken.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK