13 jun. 2022

Burgerlijke aansprakelijkheid is de verplichting om de schade te herstellen die u iemand of iets toebrengt. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die iemand afsluit dekt hem/haar in zijn dagelijks leven tegenover deze verplichting. De syndicus kan in de uitoefening van zijn functies de mede-eigendom die hij beheert schade toebrengen. Daarom is hij verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wat dekt deze verzekering en hoe moet u er een afsluiten?

Een verplichte verzekering

Sinds 1 september 2014 is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht voor alle syndici van mede-eigendommen.

De "Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de modernisering van de werking van de mede-eigendom en de wens naar een transparanter beheer ervan" van 2 juni 2010 geeft de vrijwillige of bezoldigde syndicus immers nieuwe verplichtingen, waaronder de verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die de uitoefening van zijn opdracht dekt alsook om het bewijs van deze verzekering te leveren (art 577-8, §4, 10° van het Burgerlijk Wetboek).

Hoe zijn syndici gedekt?

Wanneer de syndicus de functie als vrijwilliger uitoefent, moet hij/zij zich verzekeren; de bijdrage wordt betaald door de mede-eigendom.

Indien de syndicus beroepsbeoefenaar is moet hij verplicht ingeschreven zijn bij het BiV (BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars). Daarom is hij gedekt door een groepsverzekering die het BIV heeft afgesloten bij AXA. De verzekeringspremie is automatisch inbegrepen in de jaarlijkse bijdrage.

Waarom werd deze verzekering verplicht?

De taken van de syndicus zijn talrijk en complex. Zij vereisen een grondige kennis van de wetten en voorschriften. In geval de syndicus een fout maakt kan dit er ernstige gevolgen hebben voor de mede-eigendom: financiële verliezen, materiële schade aan het gebouw, verwondingen, enz. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering maakt het mogelijk het falen van de syndicus te vergoeden, zodat de mede-eigendom niet wordt getroffen door een beheersfout.

Wat dekt de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt de activiteiten van de syndicus, bijvoorbeeld in het geval van:

  • Nalatigheid

bv: een mede-eigenaar maakt melding van onbeschermde elektrische draden in de gemeenschappelijke ruimtes aan de syndicus. Deez laatste doet niets. Er breekt brand uit. De syndicus is hier aansprakelijk.

  • Beheersfout

bv.: de syndicus deed niet wat een Algemene Vergadering had besloten.

  • Nalatigheid

bv.: de syndicus deelt de belangrijke informatie voor een beslissingsname niet mee aan de Algemene Vergadering.

  • Gebrek aan onderhoud

bv.: de lift moet grote reparaties ondergaan door gebrek aan onderhoud.

Welke andere aansprakelijkheidsverzekeringen zijn er?

De Raad van Bestuur of de Raad van Mede-Eigendom en de door de Algemene Vergadering benoemde Rekencommissaris kunnen ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten, maar dit is niet verplicht. Dit besluit wordt besproken en genomen op de Algemene Vergadering.

Welke andere verzekeringen kan de syndicus afsluiten?

De syndicus is verplicht een brandverzekering af te sluiten. Deze dekt onder andere de risico's van brand, overstroming of storm voor de gemeenschappelijke en privé gedeelten. Goederen in de appartementen zijn niet gedekt, alleen de structuur. Bovendien is de aansprakelijkheid van de Vereniging van Mede-Eigenaars en de eigenaars verzekerd, maar niet die van de huurders, die dus een verzekering moeten afsluiten die hun eigen aansprakelijkheid dekt.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK