1 mei 2023

De mede-eigendom is een zeer specifieke vorm van eigendom. Daarom zijn mede-eigendommen soms aan bijzondere regels onderworpen, met name in geval van verkoop, verhuur of voorkeursrecht. Laten we dit laatste punt eens nader bekijken.

Wat is het voorkeursrecht?

Het voorkeursrecht is een contractueel of wettelijk recht waarmee iemand met voorrang op elke andere kandidaat-koper een goed kan verwerven, wanneer de eigenaar blijk geeft van zijn wil om het goed te verkopen.

Dit wordt niet alleen in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden toegekend aan openbare instellingen, maar ook aan huurders van een onroerend goed. In dit laatste geval moet dit recht uitdrukkelijk in de huurovereenkomst opgenomen zijn.

Let op

Onder bepaalde voorwaarden kan het voorkeursrecht geheel of gedeeltelijk aan een derde worden overgedragen. De begunstigde van het recht en de betrokken derde moeten de verhuurder dan onder meer in kennis stellen van dit voornemen tot overdracht (er kan een waarborgsom worden gevraagd).

Voorkeursrecht voor de huurder van een appartement in mede-eigendom

Zoals bij elk onroerend goed kan het voorkeursrecht gelden voor de huurders van een appartement in mede-eigendom. De voorwaarden hiervoor zijn vergelijkbaar met die van elk ander onroerend goed. Zo moet het voorkeursrecht uitdrukkelijk voorzien zijn in de huurovereenkomst, onder de opschortende voorwaarde dat de begunstigde dit recht niet uitoefent.

Voorts moet de huurder, om bij de verkoop van een appartement van dit recht te kunnen genieten, het goed tegen dezelfde prijs aankopen dan de prijs die door een derde koper wordt geboden.

Uiteraard zijn er enkele uitzonderingen op deze regel. De huurder kan dit recht bijvoorbeeld niet uitoefenen indien:

 • het goed niet persoonlijk door hem, zijn echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende partner of zijn nakomelingen wordt gebruikt;
 • het appartement wordt verkocht aan de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de afstammelingen, enz. van de eigenaar, die het voor eigen rekening kopen en op voorwaarde dat het niet binnen twee jaar na de aankoop wordt doorverkocht;
 • een overheidsdienst of een publiekrechtelijk persoon dit onroend goed voor doeleinden van algemeen belang aankoopt;
 • er een verkoopbelofte voor het onroerend goed gedaan werd vóór het sluiten van de huurovereenkomst;
 • het gaat om een onteigening,
 • enz.

Goed om weten

In de praktijk brengt de verhuurder de huurder op de hoogte van het beste bod, waarna de huurder een redelijke termijn heeft om de verhuurder mee te delen of hij al dan niet koopt (tegen dezelfde prijs).

Een appartement verkopen aan een huurder: wat u moet weten

Aangezien het appartement een mede-eigendom is, verschilt het verkoop- en aankoopproces enigszins van dat van een conventioneel huis. De nieuwe eigenaar moet immers alle mede-eigendomkosten gelinkt aan de woning betalen. De nieuwe eigenaar moet vóór de ondertekening van het compromis of het aanbod tot aankoop geïnformeerd worden over verschillende elementen, waaronder:

 • het bedrag van het werkkapitaal en het reservefonds,
 • het bedrag van het achterstallige betalingen dat verschuldigd de verkoper is,
 • de notulen van de algemene vergaderingen van de laatste 3 jaar,
 • een kopie van de laatste door de Algemene Vergadering goedgekeurde balans,
 • enz.

Tot besluit

Zoals bij elk onroerend goed is het voorkeursrecht van toepassing op de mede-eigendom. Om alles te weten over het verkoopproces en om toegang te krijgen tot de specifieke documenten van de mede-eigendom, is het soms nodig een beroep te doen op de syndicus. Bovendien is het zeer belangrijk om voor een syndicus te kiezen die beschikbaar is en in alle transparantie werkt, zoals Easy Syndic. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

copropriete et droit de preemption

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK