28 nov. 2022

Sinds 2017 zijn alle Verenigingen van Mede-Eigenaars wettelijk verplicht om de gegevens van hun syndicus te registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze verplichting geldt zowel voor professionele als voor niet-professionele syndici. Het doel hiervan is te zorgen voor een betere controle van het beroep. Maar hoe pakt u dit nu aan?

Hoe kan u zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België?

Om u in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen hoeft u enkel een inschrijvingsaanvraag in te dienen bij het ondernemingsloket van uw keuze. Het verzoek tot inschrijving moet uiterlijk op de werkdag vóór de indiensttreding van de betrokken syndicus worden ingediend.

Indien de syndicus daarentegen minder dan acht werkdagen vóór het begin van zijn ambtstermijn is benoemd, beschikt hij over een termijn van acht werkdagen na de besluitsname om zijn verzoek om inschrijving in te dienen.

Goed om weten

Voor elke aanvraag tot inschrijving wordt een vergoeding van 92,50 euro gevraagd (voor het jaar 2022)

Welke documenten moet u meesturen met uw inschrijving bij de KruispuntBank van Ondernemingen?

Om de aanvraag tot inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervolledigen, moet de syndicus een dossier bijvoegen met de volgende documenten:

  • Het ondernemingsnummer van de Vereniging van Mede-Eigenaars: om dit nummer te verkrijgen moet de VME voorafgaand naar het hypotheekkantoor gaan.
  • Een uittreksel uit de akte van aanwijzing of benoeming van de syndicus: hierin worden met name de datum van aanwijzing van de syndicus, zijn naam, voornaam, beroep en woonplaats vermeld. Als het om een rechtspersoon gaat, vermeldt dit uittreksel de rechtsvorm, het hoofdkantoor, de naam en het ondernemingsnummer. In ieder geval moeten de contactgegevens van de syndicus worden vermeld.
  • Het nationale registratienummer of identificatienummer: indien het een rechtspersoon betreft, zijn ook het ondernemingsnummer en het nationale registratienummer of identificatienummer van de vaste vertegenwoordiger vereist.

Als de Vereniging een gevolmachtigde heeft aangewezen, is naast de bovenstaande documenten ook een volmacht nodig.

Goed om weten

Als het dossier onvolledig is, stelt het ondernemingsloket de syndicus hiervan binnen de acht dagen na ontvangst van het dossier op de hoogte. Deze moet dan de ontbrekende documenten bijvoegen.

Inschrijving bij de KruispuntBank van Ondernemingen: wat moet u doen als de syndicus wordt vervangen door een nieuwe syndicus?

Als de syndicus wordt vervangen door een nieuwe mandataris, moeten zijn gegevens bij de KruispuntBank van Ondernemingen worden gewist. Een verzoek tot verwijdering moet dan uiterlijk de werkdag vóór de verwijdering bij een ondernemingsloket worden ingediend. Het verzoek moet vergezeld gaan van een aantal bewijsstukken, waaronder bijvoorbeeld een bewijs van het ontslag van de syndicus door de Algemene Vergadering.

Zodra de (vorige) syndicus gewist is, moet de nieuwe syndicus een nieuwe aanvraag tot inschrijving indienen.

Goed om weten

Bij elke nieuwe wijziging van de status van de syndicus moet de inschrijving worden gewijzigd.

Tot besluit

De procedure voor de registratie van de mede-eigendom bij de KruispuntBank van Ondernemingen is eenvoudig en snel. In het geval van een professionele syndicus zoals de onze, hoeven de mede-eigenaars zich over al deze stappen geen zorgen te maken. Wij bieden het volledige beheer van de mede-eigendom aan. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.


Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK