23 feb. 2021

Een mede-eigendom bestaat uit privé-gedeelten (bijvoorbeeld de verschillende appartementen) en gemeenschappelijke gedeelten die in onverdeeldheid toebehoren aan alle eigenaars (inkomhal, trappenhuis, kelder, tuin, enz.). Het kan gebeuren dat een van de mede-eigenaars een gemeenschappelijk deel wenst te verwerven. Dit kadert vaak binnen een project om een appartement uit te breiden, met inbegrip van het einde van een gang, een overloop, of een zolderruimte.... Welke procedure moet in dit geval worden gevolgd?

Wie beheert de gemeenschappelijke ruimtes?

De VME, de Vereniging van Mede-Eigenaars beheert de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Sinds 1994 geniet deze vereniging de rechtspersoonlijkheid.

De gemeenschappelijke ruimten zijn beschreven in de statuten van de mede-eigendom, in de basisakte, waarin ook het aandeel in de gemeenschappelijke ruimten voor elk privé-gedeelte is aangegeven.

De aankoop voorbereiden

Alvorens te vragen om de aankoop van een gemeenschappelijke ruimte op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen, is het aangeraden om het terrein te verkennen, er met de andere mede-eigenaars over te praten en te zien wat hen zou kunnen dwarszitten. Het is ook noodzakelijk om de waarde te schatten van de gemeenschappelijke ruimte die u wilt verwerven, u kunt hiervoor een beroep doen op professionals. Ook moet nauwkeurig worden bepaald welk gedeelte van de gemeenschappelijke delen het deel vertegenwoordigt dat u wenst aan te werven, zodat de quota van elke mede-eigenaar opnieuw berekend kunnen worden. Tenslotte kan het zijn dat, indien er werkzaamheden zijn gepland die ook gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke ruimten, er eerst vergunningen moeten worden aangevraagd. Neem de tijd om een degelijk dossier voor te bereiden, zodat u maximaal kans maakt dat er in uw voordeel wordt gestemd.

Akkoord van de Algemene Vergadering

De aankoop wordt besproken en in stemming gebracht op de Algemene Vergadering. Voor de aankoop van een gemeenschappelijke ruimte is een meerderheid van viervijfde van de aanwezige stemmen vereist. De syndicus kan dan de VME vertegenwoordigen en een verkoopovereenkomst ondertekenen. In de overeenkomst kunnen opschortende voorwaarden worden opgenomen.


Indien een verkoopovereenkomst ondertekend is, zorgt de syndicus voor een afschrift van deze overeenkomst alsook van de notulen van de Algemene Vergadering waarin de verkoopovereenkomst is bekomen, en zendt het geheel aan een notaris.

Een persoon (de syndicus) moet worden gemandateerd om de verkoopakte te ondertekenen.

Tussenkomst van de notaris

Een notaris maakt de akte op. Indien alle mede-eigenaars op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd waren en met de verkoop hebben ingestemd, is deze definitief. Indien dit niet het geval is, kan de beslissing gedurende vier maanden worden aangevochten. Het is daarom raadzaam deze periode af te wachten alvorens over te gaan tot de definitieve ondertekening van de akte.

Verdeling van het bedrag van de verkoopprijs

Er zijn verschillende mogelijkheden. De Algemene Vergadering neemt dit besluit met gewone meerderheid van stemmen. De prijs kan worden gestort in het reservefonds van de VME, bijvoorbeeld om toekomstige werkzaamheden te betalen. Het kan ook worden verdeeld onder de mede-eigenaars, ieder in verhouding tot zijn/haar aandeel. In dit laatste geval ontvangt de koper ook een deel van de verkoopprijs.

Wijzigingen in quota

De verkoop van een gemeenschappelijke ruimte leidt tot een wijziging van de quota van mede-eigendom, waarbij het aandeel van de koper toeneemt en dat van de andere mede-eigenaars afneemt. Over deze wijziging moet op de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen worden gestemd.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK