20 dec. 2021

In veel mede-eigendommen worden de appartementen verwarmd door individuele verwarmingsketels die voor de rookafvoer aangesloten zijn op een collectieve schoorsteen. Wanneer een verwarmingsketel moet worden vervangen, moet hij voldoen aan de Europese Ecodesign-norm. Gemeenschappelijke schoorstenen zijn echter niet altijd compatibel met alle ketelmodellen. In hoeverre is de mede-eigendom hierbij betrokken?

Types ketels die vaak in mede-eigendom voorkomen

Een verwarmingsketel kan worden aangedreven door verschillende energiebronnen: stookolie, hout, elektriciteit en gas. In een mede-eigendom kan de verwarming collectief zijn, met een centrale verwarmingsketel, of individueel: elke persoon heeft dan zijn eigen ketel. Hier gaan we het alleen hebben over de mede-eigendommen met individuele verwarming. Het meest voorkomende type verwarmingsketel is de gasketel.


Veel Belgische appartementen hebben nog steeds atmosferische ketels, vooral van het type B1. Deze ketels lozen de rook en de waterdampen van de gasverbranding zonder enige specifieke behandeling in de atmosfeer. Ook zijn er, en in toenemende mate, condensatieketels, die deze rookgassen recupereren en afkoelen om ze te condenseren, zodat de thermische energie ervan maximaal benut wordt. Deze ketels zijn dus milieuvriendelijker en verbruiken minder energie.

De Ecodesign-norm

Ecodesign is een norm die voortgekomen is uit de wens van de Europese Unie om ten gunste van het milieu op te treden. Sinds 2015 heeft Ecodesign een markering op apparaten opgelegd om de consument te begeleiden. In 2017 is een minimumrendement van 86% vereist, met een tolerantie van 75% voor ketels van type B1. Sinds 2018 is een maximumniveau van 56 mg/kWh aan stikstofoxide-emissies vereist. In 2020 en 2022 worden de normen nog strenger. Condensatieketels worden zo de norm.

Voorkomende problemen

Steeds meer ketels die niet aan de nieuwe normen voldoen, zullen op korte tot middellange termijn moeten worden vervangen. Eigenaars die hun atmosferische ketel willen vervangen door een condensatieketel, krijgen met het probleem van een niet-compatibele collectieve schoorsteen te maken. De schacht van schoorstenen die zijn ontworpen om de rook van atmosferische ketels op te vangen bestaan vaak uit metselwerk, zijn niet waterdicht en werden niet ontworpen voor condensatieketels. Het is ook verboden ketels van verschillende types op één schouw aan te sluiten. Condensatieketels kunnen met name niet worden aangesloten op Shunt-schouwen, die zeer gebruikelijk zijn in gebouwen die tussen 1955 en 1975 zijn gebouwd. Kan de mede-eigendom verplicht worden een nieuwe collectieve schoorsteen te vervangen en te financieren als een eigenaar daarom vraagt? Er kunnen hierbij verschillende oplossingen worden overwogen.

Oplossingen

 • Individuele ketels vervangen door een collectieve ketel

Dit kan een interessante keuze zijn als het technisch mogelijk is, aangezien het de mogelijkheid biedt gebruik te maken van verwarmingsketels die hernieuwbare energie gebruiken, zoals warmtepompen of thermische zonnepanelen. Maar het vergt een zekere investering en moet het resultaat zijn van een reële wil van alle mede-eigenaars.

 • Alle ketels door condensatieketels vervangen

Door alle ketels tegelijk te vervangen en de centrale schoorsteen aan te passen, kunnen interessante tarieven worden verkregen en kan het compatibiliteitsprobleem van de schoorsteen met bepaalde ketels worden opgelost.

 • De schoorsteen aanpassen

  Om verschillende soorten ketels in eenzelfde mede-eigenom naast elkaar te laten bestaan, is het soms mogelijk de bestaande centrale schoorsteen aan te passen door afzonderlijke schachten te installeren of door de schoorsteen te tuberen en specifieke apparatuur te installeren. In een mede-eigendom zullen alle mede-eigenaars moeten bijdragen in de financiering van de werkzaamheden die nodig zijn om de schoorsteen aan te passen, zelfs indien slechts één of enkele personen overschakelen op een condensatieketel. Zij zullen er dan profijt uithalen als ook zij hun ketel vervangen.

  • Een nieuwe centrale schoorsteen bouwen

  Soms is het technisch onmogelijk om de bestaande centrale schoorsteen aan te passen, zodat er een nieuwe moet worden gebouwd.

  Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

  Meer informatie OK