5 sep. 2022

Als beheerder is de syndicus van de mede-eigendom onder meer belast met het financieel beheer van het gebouw. In die zin moet hij er onder andere voor zorgen dat de boekhouding perfect wordt bijgehouden. Zijn rol bestaat er dus in de lasten van de mede-eigendom te beheren. Hoe gaat hij tewerk? Ontdek het in dit artikel.

Lasten van een mede-eigendom: hoe werkt het?

Om de lopende uitgaven en de uitzonderlijke kosten van de mede-eigendom te dekken, is elke eigenaar verplicht lasten te betalen. Het bedrag van deze kosten is onder meer afhankelijk van:

  • het aandeel van elke eigenaar in het gebouw;
  • en het bedrag van de jaarlijkse voorlopige begroting, opgesteld door de syndicus.

Het is de verantwoordelijkheid van de syndicus om deze lasten te beheren, met name door:

  • de rekeningen en facturen te examineren
  • betalingen uit te voeren waar hij/zij verantwoordelijkheid voor is,
  • ervoor te zorgen dat elke mede-eigenaar bijdraagt in de lasten overeenkomstig het reglement van mede-eigendom.

Goed om weten

De syndicus moet een reservefonds oprichten om de werken van de mede-eigendom te financieren. Hij moet ook over een werkkapitaalrekening beschikken voor de betaling van kleine reparaties in het gebouw.

Beheer van de kosten: hoe gaat de syndicus te werk?

Om de lasten van de mede-eigendom doeltreffend te beheren, gebruikt de syndicus alle nodige middelen. Zo zorgt hij er bijvoorbeeld voor dat:

  • de facturen correct geregeld zijn: de ondernemingen die met de uitvoering van de werkzaamheden of het onderhoud belast zijn, moeten gedetailleerde facturen indienen. De syndicus gaat na of de verschuldigde bedragen overeenstemmen met de geleverde diensten. Hij moet ook nagaan of de werkzaamheden volgens de plannen zijn uitgevoerd.
  • de leveranciers met elkaar concurreren: deze maatregel maakt het mogelijk de beste prijzen te krijgen en van kwalitatief hoogstaande diensten te genieten. De syndicus kan ook kortingen bedingen bij leveranciers.
  • de rekeningen in orde zijn: de syndicus moet er dus voor zorgen dat de rekeningen altijd positief zijn.
  • de uitgaven nauwkeurig geregeld zijn: de syndicus moet de uitgaven van de mede-eigendom controleren om na te gaan of zij overeenstemmen met de uitgaven die door de Algemene Vergadering voorzien werden. Hij moet zich ervan vergewissen dat de gemaakte kosten geoorloofd en niet buitensporig zijn.
  • enz.

Goed om weten

Voor de uitvoering van zijn opdracht kan de syndicus beroep doen op de diensten van een erkend boekhouder. Deze professional kan de syndicus helpen om de financiën van de mede-eigendom beter te beheren.

De bankrekening: een verplichting voor de syndicus?

Elke mede-eigendom moet zijn eigen bankrekening hebben. Wanneer een beroepssyndicus belast is met het beheer van het gebouw, beheert hij deze bankrekening. Het is dus via deze rekening dat de syndicus kosten ontvangt en diensten betaalt.

Om misbruik te voorkomen moet de Algemene Vergadering van mede-eigenaars echter een bedrag vastleggen waarboven de syndicus Vereniging van Mede-Eigenaars moet raadplegen alvorens uitgaven te doen.

Tot besluit

Het beheer van mede-eigendomkosten vereist speciale knowhow. Om te kunnen genieten van diensten van topkwaliteit, is het dus van belang uw syndicus met zorg uit te kiezen.
Met een gerust hart kan je Easy Syndic vertrouwen voor het beheer van uw gebouw.

Gérance des charges d’une copropriété

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK