17 apr. 2023

Seizoensverhuur wint steeds meer aan populariteit. Ook mede-eigenaren laten zich verleiden tot kortetermijnverhuur, onder andere via speciale platforms zoals Airbnb. Aangezien een gebouw in mede-eigendom echter aan zeer specifieke regels is onderworpen, moeten mede-eigenaars ervoor zorgen dat zij aan die regels voldoen. Hieronder enkele toelichtingen.

Een appartement in mede-eigendom verhuren op Airbnb: in welk geval is dit verboden?

Verhuur op korte termijn via platforms als Airbnb wordt niet altijd toegestaan. De statuten en reglementen van de mede-eigendom kunnen dit soort verhuur namelijk verbieden.

Expliciete bepalingen in de statuten of in het reglement van mede-eigendom

In sommige mede-eigendommen staat in de statuten of in het mede-eigendomsreglement uitdrukkelijk bepaald dat het gebruik van appartementen voor toeristische doeleinden of vakantieverhuur verboden is. Er kan hierbij zonder enige twijfel naar deze bepalingen verwezen worden om dergelijke kortetermijnverhuur te verbieden.

Op basis van burenoverlast

In sommige gevallen zijn de statuten en het reglement van mede-eigendom minder precies. Zij vermelden alleen het verbod op activiteiten die overlast veroorzaken. In dergelijke omstandigheden is het aan de Vereniging van Mede-eigenaren (VME) om aan te tonen dat verhuur van het type Airbnb overlast en hinder veroorzaakt, met name door het komen en gaan van huurders in het gebouw.

In strijd met het gebruik van de privatieve delen

In de statuten of het huishoudelijk reglement kan worden bepaald waarvoor de privégedeelten gebruikt mogen worden. Wanneer bijvoorbeeld duidelijk bepaald is dat deze private ruimten alleen mogen worden gebruikt voor residentieel gebruik of voor de uitoefening van vrije beroepen, is verhuur van het type Airbnb over het algemeen niet toegestaan. Het komt immers zelden voor dat dit type verhuur voor bewoning bestemd is.

Bij besluit van de Algemene Vergadering

Indien de statuten en het reglement van mede-eigendom geen specifieke bepalingen bevatten betreffende verhuur van het type Airbnb, kan de VME ten slotte vragen dat de Algemene Vergadering hierover beslist. Dit besluit kan dan met een 4/5e meerderheid worden genomen en worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement en zo opgelegd worden aan alle mede-eigenaars.

Airbnb-verhuur in mede-eigendom: is een verklaring vereist?

Zelfs wanneer de mede-eigendom Airbnb-verhuur toestaat, zijn voorafgaande verklaringen of procedures vereist, afhankelijk van de regio waarin het appartementsgebouw gelegen is:

  • In Vlaanderen moet elke mede-eigenaar die wil starten met seizoensverhuur, ook via Airbnb, zich registreren bij Toerisme Vlaanderen. Deze inschrijving gebeurt online.
  • In Brussel moeten mede-eigenaars, die dit soort activiteiten willen opstarten, zich inschrijven bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Alle details hierover vindt u op de website van deze dienst.
  • In Wallonië moet een verklaring worden ingediend bij het Commissariaat-generaal voor Toerisme om occasionele verhuur via Airbnb te creëren en te beheren. Dit kan gewoon online gebeuren.

Tot besluit

Voorafgaand aan de verhuur van uw mede-eigendom via Airbnb, moet u dus eerst de statuten en reglementen raadplegen.

Easy Syndic, een uiterst gekwalificeerde syndicus van mede-eigendommen, kan u helpen de wettelijke en reglementaire vereisten in uw regio te begrijpen en na te leven. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie over onze diensten.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om, onder andere, uw taalvoorkeuren op te slaan, vloeiender door te bladeren of statistieken over het gebruik van de site te verzamelen.

Meer informatie OK